Wentylacja i klimatyzacja w dużych obiektach usługowych i przemysłowych. 

Właściwa wymiana powietrza w obiektach wielkopowierzchniowych nie jest wyłącznie kwestią wygody, ale też bezpieczeństwa pracy i użytkowania. Wytyczne dotyczące stanu powietrza określają odpowiednią temperaturę, wilgotność, prędkość przepływu powietrza, stopień zanieczyszczenia. Standardów tych nie da się spełnić bez dobrze wykonanych instalacji.

Przykład z życia firmy INSTALPOL: Jakie instalacje wykonaliśmy w obiekcie o wielkości 2750m2? 

Niedawno zakończyliśmy pracę nad instalacjami w obiekcie o wielkości 2750m2. W budynku znajduje się część biurowa i część warsztatowa. Dla całego obiektu wykonaliśmy wentylację mechaniczną z zastosowaniem wspomnianych już w aktualnościach tłumików akustycznych. W przestrzeni biurowej zadbaliśmy także o klimatyzację. Wykonane instalacje pozwoliły spełnić normy dotyczące powietrza dla obiektów wielkopowierzchniowych, a przy tym zapewniły swobodny oddech i komfortową temperaturę osobom przebywającym w budynku.