Współpracującego z instalatorami sanitarnymi elektryka prosimy o wykonanie okablowania dla: (przewód elektryczny – linka, zapas przewodu do skrócenia min. 2m)

Ogrzewanie grzejnikowe Zasilanie 230V w pobliżu grzejników drabinkowych – gniazdko lub kabel dla zasilania grzałki elektrycznej gniazdkowej lub zintegrowanej z grzejnikiem (moc max. 900W).

Ogrzewanie powierzchniowe Kabel sterujący 4 x 1,0 mm2 pomiędzy wszystkimi regulatorami temperatury R1, R2… a odpowiadającą im szafką ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2… Zasilanie 230V do szafek ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2… Połączenie modułów sterujących z każdej szafki ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2… z pomieszczeniem kotłowni – kabel 3×1,0 mm2.

Kotłownia, węzeł cieplny Czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią na północnej ścianie budynku – kabel 3×1,0 mm2 do pomieszczenia kotłowni (przy kotle). Zasilanie 230V do kotła – podwójne gniazdo w pobliżu kotła. Sterowanie elektromagnetycznym zaworem protekcji gazu – kabel 3×1,0 mm2 od kotłowni do zaworu protekcji gazu. Regulator temperatury dla kotła – kabel 3×1,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do kotłowni. Zasilanie 230V dla pompy cyrkulacyjnej CWU – podwójne gniazdo w pobliżu podgrzewacza. Zasilanie elektryczne dla pompy ciepła – kabel 5×2,5 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń do wybranej lokalizacji pomieszczenia technicznego.

Wentylacja mechaniczna, rekuperacja Zasilanie 230V do rekuperatora, nagrzewnicy wstępnej/wtórnej oraz defrostera – 2 gniazda lub zasilanie 3- fazowe w zależności od typu i mocy urządzenia. Sterowanie rekuperatorami – kabel UTP lub inny wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji (puszka podtynkowa średnica 60 mm) do rekuperatora. GWC/defroster, czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią na północnej ścianie budynku – kabel 3×1,0 mm2 do pomieszczenia gdzie będzie zainstalowany GWC/defroster. Włącznik intensywnej wentylacji – kabel sterujący 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do rekuperatora. Zasilanie 230V do przepustnic wentylacyjnych – 1 gniazdo. Sterowanie przepustnicami wentylacyjnymi – kabel 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do przepustnicy.

Instalacja wentylacji basenu Sterowanie – regulator temperatury i higrometr pomieszczeniowy – osobne kable ekranowane 2×0,25 mm2 lub inne wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji na hali basenowej do centrali wentylacyjnej. Zasilanie 230V do centrali basenowej – 1 gniazdo (ok. 2kW) Zasilanie 230V – 400V do nagrzewnicy elektrycznej dla centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od nagrzewnicy elektrycznej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od pompy nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od siłownika nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Sterowanie centralą basenową – kabel UTP lub inny wg. wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do centrali wentylacyjnej.

Klimatyzacja Zasilanie 230V lub 380V do klimatyzacji, niezależnie do każdej jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej wg. wymagań producenta urządzeń. Połączenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji – kabel 4×1,5 mm2 (drut) lub inny wg wymagań producenta urządzeń. Sterowanie klimatyzacją – kabel 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do każdej jednostki wewnętrznej wg wymagań producenta urządzeń.

Instalacja solarna Zasilanie 230V do tablicy sterującej – solarnej. Czujnik temperatury od tablicy sterującej do kolektorów słonecznych – kabel 3×1,0 mm2.

Instalacja wody ze studni Zasilanie 230V lub 380V do skrzynki przyłączeniowej. Sterowanie od włącznika ciśnieniowego do skrzynki przyłączeniowej 2×2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Połączenie od skrzynki przyłączeniowej do pompy w studni – kabel 4×2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Sondy do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem od studni do skrzynki przyłączeniowej w budynku kabel – 3×1,5 mm2