Obiekt z kotłownią gazową Brotje
Obiekt z kotłownią gazową Brotje SGB

Na sam koniec roku podjęliśmy się jeszcze jednego zadania a mianowicie modernizacji urządzeń kotłowni gazowej. Nie jest to byle jaka kotłownia, ponieważ urządzenia w niej zamontowane mają moc grzewczą ponad 600 kW. Decyzja właściciela podzieliła całą operację, tak że wykonaliśmy ją w dwóch etapach, z których ostatni miał miejsce właśnie w grudniu 2020 roku.

Przygotowanie do modernizacji kotłowni

Pierwszy etap odbył się jeszcze w 2013 roku i objął wymianę dwóch z trzech kotłów. Zamontowaliśmy wtedy nowe urządzania Brotje SGB o mocy 215 kW , przygotowując jednocześnie systemowe sterowanie całej kaskady. Założenia modernizacji jakie nam przyświecały były takie żeby przygotować się do obsługi docelowej kotłowni z 3 kotłami o takiej samej mocy. Do naszej automatyki zintegrowaliśmy więcej elementów, wśród których były:

  • Płynne zarządzanie mocą kaskady kotłów gazowych, w oparciu i magistralę wymiany danych,
  • Sterowanie jednym kotłem (uzupełniającym), w oparciu o sygnał pracy PWM,
  • Ogrzewanie budynku podzielonego na strefy grzewcze – mieliśmy do obsłużenia mieszacze, pompy i niezależne czujniki dla każdej części,
  • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej, za pośrednictwem wymiennika płytowego oraz pomp ładujących przed i za nim,
  • Sterowanie czasowe cyrkulacją ciepłej wody, dla optymalizacji czasu oczekiwania oraz ograniczeniu strat ciepła,
  • Instalację solarną pozyskującą ciepło do celu przygotowania wstępnego ciepłej wody użytkowej.

Ostatni akt – dopełnienie

Wstępna modernizacja kotłowni gazowej, którą wykonaliśmy w opisany sposób pracowała kolejnych siedem lat. Zwieńczeniem całego procesu przejścia na najnowocześniejsze gazowe kotły kondensacyjne, było wymienienie ostatniego trzeciego urządzenia na nowy kocioł Brotje SGB. Dzięki głębokiemu przygotowaniu, które wykonaliśmy kilka lat wcześniej, proces wymiany kotła z włączeniem do systemu wykonaliśmy zaledwie w dwa dni. Następnie przetestowaliśmy funkcjonowanie urządzeń i sprawdziliśmy że wszystkie zostały rozpoznane w systemie nadzorującym ich pracę.

W czasie montażu największą trudnością okazało się włączenie do przewodu powietrzno-spalinowego usuwanego kotła. Warunki na miejscu wykluczały wymianę całego istniejącego odcinka pionowego o średnicy 160mm. Żeby sobie poradzić z tym zadaniem wykonaliśmy specjalne złącze ze stali nierdzewnej, która idealnie połączyło nowy komin z istniejącym odcinkiem.

Nie byli byśmy sobą, gdybyśmy nie skorzystali przy wykonaniu z najlepszej jakości armatury. Nie inaczej było w tym przypadku. Zastosowaliśmy na podłączeniach hydraulicznych kotła elementy Giacomini np. zawory odcinające.

Obecnie kotłownia o pełnej mocy ponad 600 kW, którą złożyliśmy już wyłącznie z nowoczesnych kotłów gazowych Brotje SGB, dostarcza ciepło do budynku.