„Przecież kupiłem już projekt budynku (najczęściej typowy) a w nim jest fragment dotyczący instalacji, no więc po co?” albo „jak wybiorę firmę instalacyjną to oni projekt instalacji zrobią mi za darmo”, słyszy się aż nazbyt często. No więc po co? …

Projekt instalacji grzewczej „typowy”

Pierwszym sposobem jest wykonanie instalacji według projektu „typowego”.

Niestety, daje to na ogół niesatysfakcjonujące efekty, ponieważ projekty typowe są sztampowe i nie uwzględniają specyficznych oczekiwań późniejszego użytkownika domu. Jeśli jednak Klient jest uparty i zaryzykuje realizację projektu typowego, to bardzo szybko przekonuje się, że wybrana w tym celu firma instalacyjna nie jest w stanie wykonać go zgodnie z tym projektem. Następują niekończące się zmiany i poprawki, co powoduje, że efekt końcowy ma niewiele wspólnego z projektem, a do tego jest coraz drożej i drożej. Na domiar złego, kiedy coś nie działa tak jak powinno, okazuje się, że jedyne informacje o przebiegu instalacji znajdują się w głowie Pana Hydraulika, który ją wykonywał. A do tego, niekoniecznie może on sobie teraz przypomnieć „jak to tam szło” i dlaczego coś za słabo grzeje, a coś w ogóle nie działa.

Wykonanie instalacji bez projektu

Drugą metodą jest zlecenie wykonania samej instalacji w ogóle bez projektu.

Trafił do nas swego czasu Klient, który zanim zdecydował się zlecić nam opracowanie projektu, pozbierał od różnych firm wykonawczych tzw. „Oferty na całość instalacji – bez projektu”. Jak się okazało, każda z firm, w sobie właściwy sposób podeszła do zadania, przedstawiając wyceny różniące się nie rzadko o 100% wartości. Co gorsza Klient nie miał pojęcia, którą z ofert wybrać i lawirował w gąszczu zachwalanych mu systemów instalacyjnych. I to jest niestety normalne! Bo niby jakim sposobem firmy instalacyjne mają odnieść się do tego co jest jedynie mglistym pomysłem w głowie Klienta? Otrzymują wszakże, jako podstawę do wyceny, jedynie podkłady architektoniczne i garść uwag ze strony Inwestora. Co gorsza, firmy instalatorskie często stosują tu zasadę „mówisz i masz”. Nie chcąc lub nie potrafiąc doradzić Klientowi optymalnych dla niego rozwiązań, poprzestają na „wciśnięciu” instalacji z najtańszych materiałów, bo cena liczy się ponad wszystko! To absurd.
Decyzji, od których zależy czy komfortowo i oszczędnie mieszkać się będzie w nowym domu nie można podejmować w taki sposób.

Projekt instalacji grzewczej zlecony firmie

Trzecim i ostatnim uproszczeniem w kwestii projektu za darmo, jest zlecanie opracowania go firmie produkującej konkretny system grzewczy.

Firmy, poprzez swoich dealerów, chętnie podejmują się takiego zadania, bo istnieje wtedy duża szansa, że Klientowi uda się „wcisnąć” sporą partię własnych produktów. Niestety, takie opracowanie, podobnie jak projekt typowy, jest najczęściej bardzo schematyczne i sztampowe. Nie ma to nic wspólnego z projektowaniem dla Inwestora. Mamy tutaj do czynienia z projektowaniem pod danego producenta. Jeżeli jakieś rozwiązanie będzie lepsze i na przykład tańsze niż to co produkuje „sponsor”, to na pewno, z tego projektu się o tym nie dowiemy. W umowach o takie prace projektowe, często spotyka się paragraf umożliwiający żądanie późniejsze zapłaty za tak lichy, jak by nie było, projekt. Ma to na celu zdyscyplinowanie Klienta na wypadek, gdyby ten rozmyślił się co do konieczności zakupu „jedynie słusznych” materiałów. Dopasowanie do rzeczywistych potrzeb i jakość w ten sposób opracowanego projektu są zazwyczaj marne. Co gorsza, cena wykonanej według takiego projektu instalacji jest na poziomie, który usatysfakcjonuje na pewno …. ale tylko sprzedawcę!

Postępowanie tak jak w powyższych przypadkach, kończy się zazwyczaj znacznym przekroczeniem zakładanego na instalację budżetu. Niestety równie często wykonana instalacja nie zapewnia użytkownikowi oczekiwanego komfortu i racjonalnie niskich kosztów eksploatacji. Pieniądze wydane we wstępnej fazie budowy na projekt instalacji zwracają się później po wielokroć. Dzięki profesjonalnej dokumentacji projektowej zyskuje się możliwość rzetelnego porównania ofert różnych firm wykonawczych, a przedstawione Inwestorowi wyceny odnosić się będą do tego samego zakresu prac i właściwych zestawień materiałów. Korzystanie z porady projektanta, mającego za sobą setki projektów i realizacji, daje gwarancję, że koszty realizacji nie wymkną się spod kontroli, a sposób działania instalacji będzie spełniał oczekiwania Inwestora. Pomoc naszego biura projektowego coś kosztuje, ale daje w zamian spokój i pewność w czasie realizacji, łatwość wyboru najkorzystniejszej oferty ze strony firmy wykonawczej, a w ostatecznym rozrachunku jest tańszym i lepszym rozwiązaniem niż samodzielne improwizacje instalacyjne.

listopad 2013,

inż. Marcin Piekarski