Zmiany w prawie budowlanym i ich wpływ na ubieganie się o pozwolenie na budowę i użytkowanie budynku.

Przed wprowadzeniem zmian, aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne było złożenie pełnego projektu budowlanego, uwzględniającego wśród innych istotnych dokumentów projekt instalacji wewnętrznych.

Od września 2020, aby uzyskać pozwolenie na budowę, wystarczą: projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany. Całość musi zostać poświadczona przez uprawnionego projektanta. Pełną listę dokumentów koniecznych do otrzymania pozwolenia na budowę, można znaleźć na stronie gov. 

Jednak potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę dokumenty, nie są całością koniecznych dokumentów w projekcie budowlanym. Wynika to z jego nowego podziału. Zmiana przepisów wprowadziła podział projektu budowlanego na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.

Dokładny projekt instalacji wewnętrznych zawiera się w projekcie technicznym, stąd to właśnie na nim się skupimy. 

różnice między projektem budowlanym a projektem technicznymProjekt techniczny, czyli projekt wykonawczy. Co trzeba o nim wiedzieć?

Projekt techniczny obejmuje:

– rozwiązania konstrukcyjne obiektu

– charakterystykę energetyczną

rozwiązania wyposażenia budowlano-instalacyjnego, instalacji i urządzeń budowlanych:

– ogrzewczych,

– chłodniczych,

– klimatyzacji

– wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

– wodociągowych i kanalizacyjnych,

– gazowych,

– elektroenergetycznych,

– telekomunikacyjnych,

– piorunochronnych,

– ochrony przeciwpożarowej

– założone parametry klimatu wewnętrznego 

– dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych

– rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych

Zaznaczone podpunkty są tymi, którymi bezpośrednio zajmujemy się jako projektanci i wykonawcy instalacji wewnętrznych, jednak udzielamy wsparcia w kompletacji całości projektu technicznego, a także w niektórych kwestiach związanych z projektem architektoniczno-budowlanym

Kiedy należy sporządzić projekt techniczny?

Często słyszymy niepoprawne założenie, że z projektem technicznym można by było poczekać nawet na zakończenie budowy, następnie tylko „spisać stan faktyczny”.  Nowelizacja ustawy nie dopuszcza takiej możliwości. Mimo że projekt wykonawczy nie jest brany pod uwagę przy wniosku o pozwolenie na budowę, to musi zostać sporządzony przed jej rozpoczęciem i nie można odłożyć tego na później. 

Czy trzeba zgłaszać projekt techniczny do urzędu?

Projekt techniczny nie będzie zatwierdzany przy okazji ubiegania się o pozwolenie na budowę, jednak  trzeba go będzie przekazać organowi nadzoru budowlanego, w momencie wnioskowania o pozwolenie na użytkowanie. 

Projekt techniczny (wykonawczy) a inwestor

Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia projektu technicznego, a także do przedstawienia potwierdzenia jego powstania przez projektanta przed rozpoczęciem budowy oraz do złożenia go ubiegając się o pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

Projekt techniczny musi być zgodny z uprzednio złożoną i zatwierdzoną dokumentacją, przede wszystkim z projektem architektoniczno-budowlanym. 

Jakie konsekwencje ma nowy podział projektu budowlanego?

Nowelizacja miała uprościć procesy inwestycyjno-budowlane i usprawnić uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Wprowadzone zmiany dla wielu inwestorów mogą być utrudnieniem, bo nakłada to na nich nowe obowiązki. W INSTALPOLu mamy wiedzę i doświadczenie, które pomogą w sprawnym i skrupulatnym załatwieniu kwestii formalnych i pozwolą przystąpić do wykonywania niezawodnych instalacji w budynku. 

Jesteś architektem i chcesz wiedzieć więcej o możliwościach współpracy? Zapraszamy po więcej informacji pod tym linkiem oraz do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

projekt techniczny (wykonawczy), zmiany w prawie budowlanymŹródła:

  1. https://www.piib.org.pl/akty-prawne/prawo-budowlane/4357-rozporzadzenie-ministra-rozwoju-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego
  2. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-budowe-domu 
  3. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-wyremontowac-zabytek/proc_34-pozwolenie-na-budowe 
  4. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. – Prawo budowlane (Dziennik Ustaw 2020 poz. 471)