Projektujemy instalacje w budynkach, które są w zakresie naszej branży, a więc:

 • Ogrzewania podłogowe, grzejnikowe, powietrzne i nadmuchowe, promiennikowe i wszelkie inne
 • Wentylacje mechaniczne z rekuperatorami, klimatyzacją, gruntowymi wymiennikami ciepła (GWC)
 • Kotłownie gazowe, pompy ciepła i każdy inny rodzaj źródła
 • Wodę ciepłą z cyrkulacją, zimną i kanalizację
 • Instalacje ochrony przeciwpożarowej jak hydranty, tryskacze

Działania projektowe dla wsparcia wykonywanych instalacji:

 • Inwentaryzujemy instalacje w obiektach
 • Projekty Wykonawcze dla instalacji wewnętrznych
 • Obsługa inżynieryjna przed i w trakcie wykonywania instalacji
 • Projekty Powykonawcze

Projekt i wykonywanie ogrzewania podłogowego, grzejnikowego

Projekt centralnego ogrzewania zawiera:

 • szczegółowe rysunki z zaznaczeniem projektowanych urządzeń, a w przypadku ogrzewania powierzchniowego precyzyjne informacje dotyczące poszczególnych pętli grzewczych ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do wykonania instalacji
 • OZC – obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831 oraz sezonowe zapotrzebowanie na energię wg normy PN-EN ISO 13790
 • obliczenia hydrauliczne instalacji – wielkości i typy projektowanych urządzeń, średnice i rozstaw rur, długość pętli, nastawy na rozdzielaczu i temperatury na powierzchni podłogi grzewczej oraz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do doboru źródła ciepła
 • opis techniczny
 • zestawienie materiałów
 • dokumentacja jest opracowana i podpisana przez Uprawnionego Projektanta
 • gwarancja działania instalacji wykonanych wg. naszego projektu

Projekt i wykonywanie wentylacji i klimatyzacji

Podstawowe elementy wchodzące w skład projektu wentylacji bądź klimatyzacji:

 • rzuty i przekroje z zaznaczonymi przebiegami przewodów wentylacyjnych i specyfikacją wszystkich elementów wykorzystanych w tym układzie
 • obliczenia bilansu ciepła, chłodu (dla klimatyzacji) oraz wszystkich specyficznych parametrów instalacji
 • opis techniczny zawierający przyjęte założenia
 • zestawienia materiałów zgodne ze specyfikacjami przyjętymi na rysunkach
 • dokumentacja jest opracowana i podpisana przez Uprawnionego Projektanta
 • gwarancja działania instalacji wykonanych wg. naszego projektu

Projekt i wykonywanie instalacji wod-kan

Ciepła woda użytkowa wraz z kanalizacją sanitarną. Opracowanie instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz kanalizacji, nazywane potocznie projektem wod-kan, obejmuje między innymi takie części jak:

 • rzuty i przekroje z zaznaczonymi przebiegami poszczególnych instalacji
 • rozwinięcia CWU ze średnicami przewodów
 • rozwinięcia kanalizacji z oznaczeniami spadków i średnic przewodów
 • opis techniczny
 • zestawienia materiałów koniecznych do zrealizowania projektu
 • dokumentacja jest opracowana i podpisana przez Uprawnionego Projektanta
 • gwarancja działania instalacji wykonanych wg. naszego projektu

Projekt i wykonywanie kotłowni, węzłów i pomp ciepła

Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury i nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także i adekwatne źródło ciepła. To w nim, wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale to również tutaj przebiega cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę instalacji porównalibyśmy do szkieletu i mięśni o tyle węzeł cieplny stanowił będzie serce układu grzewczego.

Wielkie znaczenie przy projektowaniu kotłowni ma dobór odpowiednich rozwiązań do potrzeb jakie stawia się przed kotłownią. Wybór taki poprzedzamy analizą ekonomiczną, z której wynika jakie rozwiązanie przyniesie Inwestorowi maksimum korzyści w stosunku do poniesionych nakładów finansowych.

Kotłownia już dawno przestała być czarnym, ciemnym pomieszczeniem wstydliwie skrywanym niegdyś w zakamarkach piwnic. Obecnie jest to już pomieszczenie o wysokim standardzie estetycznym umieszczone w dowolnej części budynku, nawet na poddaszu.

Adaptacje sklepów dla galerii handlowych

Galerie handlowe i adaptacje pomieszczeń na sklepy. Wykonujemy projekty instalacji konieczne przy adaptacji i odbiorze pomieszczeń w centrach handlowych na sklepy, restauracje czy butiki. Zakres dokumentacji zależy od indywidualnego zapotrzebowania inwestora i wymagań oraz możliwości technicznych obiektu. Najczęściej adaptowane są w tych obiektach : wentylacja, klimatyzacja, ogrzewania powietrzne oraz woda i kanalizacja.

Według wymagań klienta nasze projekty oprócz podpisu uprawnionego projektanta mogą zawierać również aprobatę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (p.poż.) jak również sanepid i bhp.