Dlaczego projektujemy ogrzewanie podłogowe pod łóżkiem, tak jak i w całym budynku?

Instalacje ogrzewania podłogowego najkorzystniej jest zastosować we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanego budynku. Inwestorów często nurtuje pytanie czy nie było by lepiej, gdy wybiorą w sypialniach tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe, a w pozostałych pomieszczeniach podłogowe? Zatem, czy stosować ogrzewanie podłogowe pod łóżkiem?

Dla sypialni, najczęściej podnoszoną różnicą pomiędzy ogrzewaniem podłogowym, a tradycyjnym grzejnikowym, jest szybkość reakcji ogrzewania. Jeżeli dłuższy czas reakcji uznać za wadę, to jest to w zasadzie jedyna poważna wada ogrzewania podłogowego w stosunku do grzejnikowego. Wada ta, a raczej cecha, przestaje mieć tak duże znaczenie, kiedy przyjrzeć się bliżej sposobowi korzystania z tego pomieszczenia.

Zasadniczo więc, po ustawieniu żądanej temperatury, niższej np. o 1-2C w stosunku do reszty pomieszczeń, sypialnia nie wymaga jej korygowania. Wyposażona w elektroniczne sterowanie temperaturą pozwala, nie tylko utrzymywać zadaną temperaturę z uwzględnieniem obniżeń i podwyższeń, ale ma jeszcze jedną doskonałą cechę, a mianowicie umożliwia zintegrowanie całego systemu ogrzewania w logiczną, spójną, zarządzaną np. ze smartfona, całość.

Wróć do innych wpisów w FAQ