Jaka powinna być kolejność prac na budowie – harmonogram?

Prawidłowa kolejność prac na budowie. Policzono to już dawno temu, że czas potrzebny na zbudowanie czegoś, trzeba przyjąć zgodnie z regułą „dodaj 50 procent”. Powodem tak radykalnej obserwacji było zapewne to, że koordynacja różnych ekip wykonawczych na budowie nie jest łatwą sprawą. Dobry harmonogram i żelazna konsekwencja przy jego przestrzeganiu pomagają te opóźnienia ograniczyć.

Przede wszystkim warto zyskać rozeznanie co do kolejności wykonywania prac, na różnych etapach. Ponadto, będzie dobrze, jeżeli będziemy się posługiwali właściwym harmonogramem. To, co przedstawiliśmy poniżej, nie wyczerpie katalogu możliwych wariantów i rekombinacji porządku wykonywania. Nie przedstawimy również kompletnego zbioru prac możliwych do wykonania. Można przecież wykonać wylewki przed tynkami? Oczywiście. Tylko po co?

Harmonogram, czyli porządek

W naszym harmonogramie pokazaliśmy kolejność prac na budowie, która naszym zdaniem, w perspektywie całej budowy, daje Inwestorowi najwięcej korzyści i porządek w czasie realizacji. Harmonogram prac na budowie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych instalacji wewnętrznych:

 • Przygotowanie przejść technologicznych w ławach fundamentowych pod przyłącza wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, dolnego źródła pompy ciepła oraz gruntowego wymiennika ciepła,
 • Wykonanie ław fundamentowych,
 • Ułożenie poziomu kanalizacji sanitarnej,
 • Wykonanie chudego betonu. Należy przez to rozumieć warstwę betonu ułożoną pod posadzką na gruncie,
 • Budynek znajduje się w stanie surowym, zamkniętym. Okna i drzwi zostały już zamontowane,
 • Wykonanie pionów kanalizacyjnych wraz z odpowietrzeniami, osadzenie szafek rozdzielaczowych i tranzytów prowadzonych w ścianach. Przygotowanie przebić w ścianach i stropach dla wentylacji. Prace, w tym etapie, najlepiej prowadzić równolegle z elektrykami. Etap zakończony pierwszą próbą szczelności instalacji
 • Tynkowanie,
 • Rozprowadzenie instalacji w posadzce, montaż podejść pod przybory sanitarne. Na tym etapie prowadzi się również koordynację  z elektrykami, które dotyczą na przykład ułożenia przewodów do regulatorów temperatury w pomieszczeniach,
 • Wykonanie warstwy izolacji na stropie i ogrzewania podłogowego. Etap zakończony główną próbą szczelności instalacji
 • Wylewki,
 • Zamontowanie kanałów wentylacji mechanicznej,
 • Zamknięcie sufitów podwieszanych, ścian gipsowo-kartonowych, malowanie i układanie glazury,
 • Montaż źródła ciepła (kocioł gazowy, pompa ciepła), rekuperatora, klimatyzatorów, wyposażenia łazienek, regulatorów temperatury,
 • Rozruch źródła ciepła dla wygrzania posadzek z ogrzewaniem podłogowym, przed ułożeniem ceramiki lub paneli,
 • Uruchomienie pozostałych urządzeń i instalacji, szkolenie użytkownika z obsługi urządzeń.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl