Kiedy pompa ciepła, fotowoltaika, a kiedy kocioł gazowy?

Kiedy najlepszym wyborem dla budynku będzie pompa ciepła, fotowoltaika, a kiedy kocioł gazowy? Zasadniczo można mówić obecnie o trzech głównych wariantach przy wyborze urządzeń grzewczych. Oto one:

  • Kocioł kondensacyjny zaspokaja główną część potrzeb cieplnych budynku oraz ciepłą wodę dla mieszkańców. W połączeniu z fotowoltaiką jej wielkość dobiera się w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających ze zużycia prądu (oświetlenie, urządzenia domowe). Ewentualny nadmiar można przekazać do ciepłej wody użytkowej poprzez grzałkę elektryczną. Zaletą tego rozwiązania jest niewysoka cena za źródło ciepła oraz pozostałą część instalacji przy rozsądnych kosztach eksploatacji.
  • Pompa ciepła z fotowoltaiką zaspokajająca główną część potrzeb cieplnych budynku oraz ciepłą wodę dla mieszkańców. W razie połączenia z fotowoltaiką jej wielkość dobiera się w celu zaspokojenia pełnych potrzeb energii zużywanej w budynku. Należy przyjąć fakt, że pompa „pompuje” ciepło z różną sprawnością zależną od warunków pracy. Cechą tego rozwiązania, jest to, że wielkość instalacji fotowoltaicznej dobiera się przy uwzględnieniu sprawności pompy ciepła. Oznacza to, że jest ona mniejsza niż w przypadku korzystania z energii na wprost (jak w wariancie kolejnym), a jednocześnie znacznie większa niż dla kotła gazowego (wariant poprzedni).
  • Nastawienie się na maksymalne pokrycie zapotrzebowania energii dla budynku z fotowoltaiki, z jednoczesnym zredukowaniem kosztu pozostałych instalacji. Zastąpienie wysokowydajnych, ale również kosztownych, źródeł ciepła jak pompa czy kocioł kondensacyjny przez proste grzałki. Wtedy są one zasilane w energię pozyskaną z dużej baterii fotowoltaiki. Ten wariant opiera się na niepewnych założeniach. Podstawowe z nich, że jest wystarczająco duża powierzchnia pod fotowoltaikę oraz że w przyszłości będzie możliwość korzystania z sieci elektroenergetycznej jako akumulatora energii.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl