Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Wentylacja mechaniczna. To w jaki sposób ją wykonamy zależy od obiektu, w którym ją instalujemy. Dla domów mieszkalnych wykonujemy sieć przewodów w systemie rozdzialaczowym Pe-Flex, układaną na stropie lub pod nim, zakończoną od strony pomieszczenia anemostatami szczelinowymi. Taki rozwiązanie pozwala nam ograniczyć przestrzeń zajmowaną na kanały, a to oznacza wyższe pomieszczenia i mniejsze zabudowy dla Klienta. Dzięki skrupulatnemu wyliczeniu ilości powietrza i profesjonalnym tłumikom akustycznym przy rekuperatorze uzyskujemy doskonałą wydajność wentylacji przy jednoczesnym cichym jej działaniu (-to jest przy wentylacji najważniejsze). Dla dodatkowego zabezpieczenia przed szumem dokonujemy regulacji przepływu powietrza na elementach tłumiących Inno Jeven. Tego rodzaju tłumiki umieszczamy wewnątrz przewodów, od strony anemostatu.

Anemostaty szczelinowe do wentylacji

Stosowane przez nas anemostaty szczelinowe mają unikalną konstrukcję i dodatkowe wygłuszenie wewnątrz. Wszystko po to, aby wytłumić ją w maksymalnym stopniu. Anemostaty umieszczamy na suficie w takich miejscach, aby dostarczać i odbierać powietrze z całego pomieszczenia. Pomaga nam w tym konstrukcja anemostatu szczelinowego, który umożliwia oprócz nawiewu 360 stopni, również wybór konkretnego kierunku dostarczanego powietrza.

Chłodzenie nocą - freecooling

Stosujemy rekuperatory o najwyższych parametrach technicznych, a za takie uważamy urządzenia firmy Zehnder. Są one wyposażone w wymiennik do odzysku nie tylko ciepła, jak również wilgoci z powietrza wywiewanego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy skutecznie przeciwdziałać przesuszaniu powietrza w budynku, które jest najbardziej odczuwalne w czasie mroźnej zimy.
W okresie letnich upałów nasza wentylacja może dostarczać do pomieszczeń świeże powietrze oraz dodatkowo ochładzać je w nocy. Wykorzystujemy do tego funkcję chłodzenia nocnego (określanego również jako freecooling). Usuwamy w ten sposób nagrzane powietrze z budynku, z pominięciem wymiennika (-w tym celu wykorzystywany jest zamontowany w rekuperatorze bypass automatyczny). Nie nalezy jednak mylić tego rozwiązania z klimatyzacją. Jej zadanie bowiem jest ściśle skupione na usuwaniu nadmiaru ciepła, niezależnie od warunków panujących na zewnątrz.

Centrale dachowe

Dla większych obiektów projektujemy i wykonujemy rozwiązania z centralami wentylacyjnymi. Kanały wentylacyjne, które do nich prowadzimy, z racji dużych gabarytów i średnic kanałów, umieszczamy na dachu. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić przestrzeń wewnątrz obiektu, ponieważ prowadzimy w jego wnętrzu tylko dwa przewody (nawiew i wywiew), podczas gdy centrale umieszczone wewnątrz potrzebują dodatkowych kanałów powietrza świeżego (czerpnia) i usuwanego (wyrzutnia), czyli łącznie cztery przewody.

Sprawdzanie i testowanie wentylacji

Nasze rozwiązania instalacyjne poddajemy zawsze rygorystycznym testom. W przypadku wentylacji jest to sprawdzenie szczelności połączeń oraz pomiar osiąganej wydajności. Na kluczowych etapach realizacji, jak na przykład przed zakryciem instalacji, nasi pracownicy sprawdzają instalacje wraz z przedstawicielami Klienta. Po takim sprawdzeniu sporządzamy i przekazujemy protokół odbioru częściowego.