Analiza przedprojektowa to porównanie spodziewanej ceny inwestycji z kosztami eksploatacji, w długim okresie czasu.

Bierzemy w niej pod rozwagę rozwiązania z wytypowanych w czasie Konsultacji, możliwości. Metoda polega na porównaniu minimum dwóch wariantów (nazwijmy je roboczo V1 i V2), pod kątem (A) spodziewanego kosztu inwestycji oraz (B) prawdopodobnych kosztów eksploatacji (ujętych zwykle w cyklu rocznym). Takie porównanie sprowadzi się na przykład do zestawienia wyników, jak w tabeli:

Z porównania spodziewanych kosztów inwestycji vs eksploatacji w długim okresie wyniknie, które rozwiązanie będzie w danej sytuacji najkorzystniejsze.

Wersja do porównania:Cena w inwestycji (A)Koszty utrzymania (B)
Wariant V1Cena za V1Koszt za V1
Wariant V2Cena za V2Koszt za V2
WynikV1 lub V2V1 or V2
Najkorzystniejszy wybór to:V1 lub V2, ponieważ...

Co daje analiza przedprojektowa w odniesieniu do obiektu projektowanego?

  • Redukuje cenę inwestycji w instalacje
  • Przygotowuje obiekt pod przyszłe źródła ciepła/energii
  • Umożliwia dokładny podział kosztów pomiędzy właścicieli/najemców lokali
  • Minimalizuje zależność od wahań cen ciepła i energii na rynku.

Co daje analiza w odniesieniu do efektywności istniejącego już obiektu?

  • Obniża roczny koszt eksploatacji w kolejnych krokach (iteracyjnie)
  • Wskaże konkretną ścieżkę oszczędności na cieple i energii
  • Wskaże niedomagania gospodarowania ciepłem i energią w obiekcie
  • Wskaże drogę odzyskania ciepła z własnych źródeł obiektu (asymilacja zysków).

Analizy Przedprojektowa to także Aktualne ceny Inwestycyjne, z datą pozyskania!

 Analiza PrzedprojektowaAktualna cena inwestycyjna
Stan obecny budynków i instalacji
Np. inwentaryzacja dokumentuje faktyczny wygląd i stan obiektu. Jej opracowanie jest wręcz niezbędnym elementem do działania, w obiektach istniejących, które jej nie posiadają lub jest ona niskiej jakości.
Model Cyfrowy budynku, który porównujemy z faktycznym zużyciem energii
Np. modelowanie obiektów w 3d zawiera informacje na temat zarówno mocnych jak i słabych stron budynku. Model jest narzędziem przy analizie danych o zużyciu ciepła i energii, a rejestrowanych w EnobEMS.
Optymalne źródło ciepła do ogrzewania
Np. jak optymalnie skonfigurować źródła ciepła, aby zarówno cena za ciepło jak również spodziewany czas (i koszt) działania były na akceptowalnie niskim poziomie.
Optymalny sposób wentylowania
Np. porównanie wariantów z wentylacją mechaniczną centralną oraz zdecentralizowaną. Porównujemy również samo dopasowanie wydajności podczas niepełnego wykorzystania obiektu - potencjalny nad przepływ.
Optymalny sposób klimatyzowania
Klimatyzacja to nie tylko chłodzenie. Opłacalne ekonomicznie stają się układy oparte na pomach ciepła, których działanie opiera się na transmisji ciepła i chłodu wewnątrz budynku.
Potrzeba i korzyść z integracji systemów (Smart)
Np. pomiar zużycia dla części obiektu, albo dla wydzielone procesu technicznego. Takie dane nakreślą bezcenny obraz możliwości poprawy skuteczności ekonomicznej działania obiektu.

Analiza Przedprojektowa

Możliwości obniżenia kosztu inwestycji oraz zużycia ciepła i energii

 

Zapytaj o ofertę