Ponieważ chętnie dzielimy się wiedzą w temacie obniżania zużycia ciepła i energii oraz łączymy ją z analizami konkretnych obiektów pod tymże kątem, produktem naszej pracy są najczęściej projekty oraz nadzór nad ich wdrożeniem.

Specjalizujemy się w projektowaniu:

  • Hybrydowych węzłów ciepła (łączą różne źródła),

  • Odzysku ciepła z obiektów i procesów technicznych,

  • Instalacji do magazynowania ciepła.

Więcej szczegółów i korzyści z projektów, w tabeli.

Główne zalety naszych projektów:

  • Skupienie na trwałej oszczędności ciepła i energii,

  • Szczegółowe zestawienia, także z aktualnymi cenami inwestycyjnymi,

  • Nadzór nad ich wykonaniem.

Opracowanie projektów instalacyjnych, odnosi się najczęściej do wyłonionego w Analizie Przedprojektowej rozwiązania. Taka dokumentacja stanowi później podstawę wyceny i umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Nasze rozwiązania lubimy prezentować w najprzydatniejszej dla Inwestorów formie, a mianowicie projektów wykonawczych. To właśnie w nich pokazujemy konkretnie jakimi sposobami należy osiągnąć założony cel, czyli najniższe zużycie ciepła i energii w budynku, przy zachowaniu najwyższego komfortu użytkowania.

 Projekt wykonawczyNadzór nad wdrożeniem
Odzysk ciepła z procesów technologicznych
Oszczędzanie i magazynowanie ciepła
Hybrydowe źródła ciepła
Rekuperacja z wentylacji wywiewnej technologicznej w udziałem pomp ciepła
Ogrzewanie z opcją klimatyzacji, w funkcji pompy ciepła
Migracja ciepła i energii w ramach struktury budynku (z jednoczestnego grzania i chłodzenia)

Projekt wykonawczy

Dokumentacja wykonawcza rozwiązań prowadzących do obniżenia zapotrzebowania na energie.

Zapytaj o ofertę

Nadzór nad wdrożeniem

Nadzór projektanta nad przebiegiem i wykonaniem projektu.

Zapytaj o ofertę

Zawsze warto znać fakty i mieć pod kontrolą bieżące dane, dlatego – EnobEMS, czyli uporządkowany system oszczędzania ciepła i energii: