Którędy usuwać zużyte powietrze z budynku?

Powietrze, które usuwamy z budynku, może zawierać niechciane zapachy np. gotowania, albo z toalet. Dlatego zależy nam, aby się go skutecznie pozbyć. Celem jest wymiana powietrza, wprowadzenie świeżego i wyprowadzenie zużytego powietrza. Wyrzutnia powietrza ścienna lub dachowa, to element, który temu ostatniemu właśnie służy.

Możemy ją umieścić zarówno w ścianie zewnętrznej, przy zachowaniu minimalnych odległości od drzwi i okien lub na połaci dachowej. To rozwiązanie dla ścian i dachów płaskich nie nastręcza większych problemów technicznych, gdyż używamy do tego celu gotowych elementów ściennych i dachowych.

Praktycznym rozwiązaniem stosowanym przy wykonaniu wyrzutni powietrza wentylacyjnego przez dach spadzisty, jest wspólne wyprowadzenie większej ilości przewodów (wyrzutnia z wentylacji, odpowietrzenie kanalizacji, system powietrzno-spalinowy z kotła gazowego itp.) w postaci wspólnego przejścia dachowego.

Należy jednak ostrożnie podchodzić do rozwiązania, które bywa stosowane w przypadku dachów spadzistych, z dachówką ceramiczną. Bywa, że wykorzystuje się tutaj jako wyrzutnie dla wentylacji typowe elementy systemów dachowych. Są to rozwiązania, które producenci dachówek mają w swojej ofercie. Elementy takie wyglądają jak specyficzne ‘grzybki’ na dachu. Należy jednak pamiętać, że przepływ powietrza przez nie jest niewielki. Oznacza to, że nawet dla rekuperatora o małej wydajności, dla powietrze, które usuwamy potrzebnych będzie co najmniej kilka sztuk.