Jak jest zalecana grubość izolacji termicznej na stropie i podłodze pod ogrzewanie podłogowe?

W typowych projektach architektonicznych pozioma izolacja podłogi na gruncie bywa o grubości 10 cm (twardego styropianu lub styroduru), a na stropie między kondygnacyjnym 5 cm. Z punktu widzenia izolacyjności cieplnej i wykonania instalacji, zwiększenie grubości do minimum 15 cm na gruncie i 10 cm na stropie między kondygnacyjnym, jest korzystne.

Większa grubość izolacji to przede wszystkim lepsza izolacyjność cieplna, względem gruntu pod budynkiem lub pomieszczeń nieogrzewanych. Daje jednak również możliwość unikania kolizji, układanych w tej warstwie instalacji (wodnych, ogrzewania, centralnego odkurzacza, wentylacji itp.)

Innym ważnym argumentem, za zwiększeniem grubości poziomych izolacji termicznych, jest możliwość ‘skorygowania’, na etapie wykonawczym, nierówności jakie powstały przy wcześniejszych pracach np. wylewanie chudego betonu czy stropu.