Co powinien wiedzieć elektryk o wykonywanych instalacjach sanitarnych?

Współpracującego na nami na etapie budowy elektryka prosimy o doprowadzenie następującego okablowania z pozostawionym zapasem na wpięcie do urządzenia:

Ogrzewanie i źródło ciepła

  • Ogrzewanie podłogowe, to kabel sterujący 4×1,0 mm2 pomiędzy wszystkimi regulatorami temperatury w pomieszczeniach, a odpowiadającą im szafką ogrzewania podłogowego. Zasilanie 230V do szafek ogrzewania. Połączenie modułów sterujących z każdej szafki ogrzewania podłogowego z pomieszczeniem kotłowni – kabel 3×1,0 mm2.
  • Grzejniki wodne, to już w prawdzie rzadkość w nowych domach, jeżeli jednak będą np. w łazience, to zasilanie 230V w pobliżu grzejników drabinkowych. Będzie potrzebne gniazdko lub kabel dla zasilania grzałki elektrycznej gniazdkowej lub zintegrowanej z grzejnikiem (moc ok. 900W).
  • Kotłownia gazowa, to czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią, na północnej ścianie budynku – kabel 3×1,0 mm2, wprowadzony do pomieszczenia kotłowni (przy kotle). Zasilanie 230V do kotła – podwójne gniazdo w pobliżu kotła. Sterowanie elektromagnetycznym zaworem protekcji gazu – kabel 3×1,0 mm2 od kotłowni do zaworu protekcji gazu, który umieszcza się w osobnej szafce na zewnątrz budynku.
  • Pompa ciepła, to zasilanie elektryczne dla pompy ciepła – kabel 5×2,5 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń do wybranej lokalizacji pomieszczenia technicznego. Kabel sterujący pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną – według wymagań producenta.

Wentylacja i klimatyzacja

  • Wentylacja mechaniczna, rekuperacja, to zasilanie 230V do rekuperatora, nagrzewnicy wstępnej/wtórnej oraz defrostera – 2 gniazda lub zasilanie 3- fazowe w zależności od typu i mocy urządzenia. Sterowanie rekuperatorami – kabel FTP lub inny wg wymagań producenta, od wybranej lokalizacji (puszka podtynkowa średnica 60 mm) doprowadzony do rekuperatora. Zasilanie 230V do przepustnic wentylacyjnych – 1 gniazdo. Sterowanie przepustnicami wentylacyjnymi – kabel 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do przepustnicy.
  • Instalacja wentylacji basenu, to sterowanie – regulator temperatury i higrometr znajdujący się w hali basenowej – osobne kable ekranowane 2×0,25 mm2 lub inne wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji na hali basenowej do pomieszczenia centrali wentylacyjnej – w pobliżu urządzenia. Zasilanie 230V do centrali basenowej – 1 gniazdo (ok. 2kW) Zasilanie 230V – 400V do nagrzewnicy elektrycznej dla centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od nagrzewnicy elektrycznej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od pompy nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Automatyka sterująca od siłownika nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. System sterujący centralą basenową – kabel FTP lub inny wg. wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do centrali wentylacyjnej.
  • Klimatyzacja, to zawsze zasilanie 230V lub 380V do jednostki zewnętrznej, niezależne do każdej jednostki. Połączenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji, czyli pomiędzy urządzeniami – kabel 4×1,5 mm2 (drut) lub inny wg wymagań producenta. Sterowanie klimatyzacją, to znaczy sterownik naścienny (najczęściej stosuje się jej przy jednostkach wewnętrznych sufitowych lub kanałowych. Wymagany jest kabel 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji na ścianie pomieszczenia, do odpowiedniej jednostki wewnętrznej.

Instalacja sanitarna

  • Instalacja solarna Zasilanie 230V do tablicy sterującej – solarnej. Czujnik temperatury od tablicy sterującej do kolektorów słonecznych – kabel 3×1,0 mm2.
  • Instalacja wody ze studni Zasilanie 230V lub 380V do skrzynki przyłączeniowej. Sterowanie od włącznika ciśnieniowego do skrzynki przyłączeniowej 2×2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Połączenie od skrzynki przyłączeniowej do pompy w studni – kabel 4×2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Sondy do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem od studni do skrzynki przyłączeniowej w budynku kabel – 3×1,5 mm2.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl