Co powinien wiedzieć elektryk o wykonywanych instalacjach sanitarnych?

Współpracującego, na budowie, elektryka prosimy o wykonanie okablowania dla: (przewód elektryczny – linka, zapas przewodu do skrócenia min. 2 m)

Ogrzewanie i źródło ciepła

  • Ogrzewanie grzejnikowe Zasilanie 230V w pobliżu grzejników drabinkowych – gniazdko lub kabel dla zasilania grzałki elektrycznej gniazdkowej lub zintegrowanej z grzejnikiem (moc max. 900W).
  • Ogrzewanie powierzchniowe Kabel sterujący 4 x 1,0 mm2 pomiędzy wszystkimi regulatorami temperatury R1, R2… a odpowiadającą im szafką ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2… Zasilanie 230V do szafek ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2… Połączenie modułów sterujących z każdej szafki ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2… z pomieszczeniem kotłowni – kabel 3×1,0 mm2.
  • Kotłownia, węzeł cieplny Czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią na północnej ścianie budynku – kabel 3×1,0 mm2 do pomieszczenia kotłowni (przy kotle). Zasilanie 230V do kotła – podwójne gniazdo w pobliżu kotła. Sterowanie elektromagnetycznym zaworem protekcji gazu – kabel 3×1,0 mm2 od kotłowni do zaworu protekcji gazu. Regulator temperatury dla kotła – kabel 3×1,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do kotłowni. Zasilanie 230V dla pompy cyrkulacyjnej CWU – podwójne gniazdo w pobliżu podgrzewacza. Zasilanie elektryczne dla pompy ciepła – kabel 5×2,5 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń do wybranej lokalizacji pomieszczenia technicznego.

Wentylacja i klimatyzacja

  • Wentylacja mechaniczna, rekuperacja Zasilanie 230V do rekuperatora, nagrzewnicy wstępnej/wtórnej oraz defrostera – 2 gniazda lub zasilanie 3- fazowe w zależności od typu i mocy urządzenia. Sterowanie rekuperatorami – kabel UTP lub inny wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji (puszka podtynkowa średnica 60 mm) do rekuperatora. GWC/defroster, czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią na północnej ścianie budynku – kabel 3×1,0 mm2 do pomieszczenia gdzie będzie zainstalowany GWC/defroster. Włącznik intensywnej wentylacji – kabel sterujący 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do rekuperatora. Zasilanie 230V do przepustnic wentylacyjnych – 1 gniazdo. Sterowanie przepustnicami wentylacyjnymi – kabel 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do przepustnicy.
  • Instalacja wentylacji basenu Sterowanie – regulator temperatury i higrometr pomieszczeniowy – osobne kable ekranowane 2×0,25 mm2 lub inne wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji na hali basenowej do centrali wentylacyjnej. Zasilanie 230V do centrali basenowej – 1 gniazdo (ok. 2kW) Zasilanie 230V – 400V do nagrzewnicy elektrycznej dla centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od nagrzewnicy elektrycznej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od pompy nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Automatyka sterująca od siłownika nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. System sterujący centralą basenową – kabel UTP lub inny wg. wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do centrali wentylacyjnej.
  • Klimatyzacja Zasilanie 230V lub 380V do klimatyzacji, niezależnie do każdej jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej wg. wymagań producenta urządzeń. Połączenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji – kabel 4×1,5 mm2 (drut) lub inny wg wymagań producenta urządzeń. Sterowanie klimatyzacją – kabel 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do każdej jednostki wewnętrznej wg wymagań producenta urządzeń.

Instalacja sanitarna

  • Instalacja solarna Zasilanie 230V do tablicy sterującej – solarnej. Czujnik temperatury od tablicy sterującej do kolektorów słonecznych – kabel 3×1,0 mm2.
  • Instalacja wody ze studni Zasilanie 230V lub 380V do skrzynki przyłączeniowej. Sterowanie od włącznika ciśnieniowego do skrzynki przyłączeniowej 2×2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Połączenie od skrzynki przyłączeniowej do pompy w studni – kabel 4×2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Sondy do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem od studni do skrzynki przyłączeniowej w budynku kabel – 3×1,5 mm2

Wróć do innych wpisów w FAQ