Co powinien wiedzieć elektryk o wykonywanych instalacjach sanitarnych?

Współpracującego z naszymi projektantami, na etapie budowy, elektryka, prosimy o rozważenie następującego okablowania pomiędzy urządzeniami, przy czym nadrzędna zasada, w tym zakresie to :

 • Wymagane przekroje i rodzaj kabli stosować według danych technicznych producenta urządzeń (poniższe wskazania w tym zakresie, należy traktować jako informacyjne).

Ogólne wytyczne, to:

 • Pomiędzy urządzeniami układać trasy kablowe np. w korytkach, stosując zasadę oddzielenia przewodów zasilających od sygnałowych.
 • Stosować przewody kablowe sygnałowe i komunikacyjne ekranowane.
 • Podłączenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzenia.
 • Przewody elektryczne po ułożeniu oznaczyć (opisać) na obu końcach.
 • Włączenie urządzeń takich jak kocioł do zasilania poprzez wtyczkę i gniazdo – wykonać jako przeznaczone tylko dla tego urządzenia – wydzielony obwód z zabezpieczeniem.
 • Włączenie innych urządzeń takich jak pompy obiegowe, cyrkulacyjne, detektory gazu – jako bezpośrednie połączenie z listwy zaciskowej urządzenia.
 • Przewody instalacji gazowej powinny być objęte systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych, łączących je z urządzeniami ochrony przeciwporażeniowej. Przewody instalacji gazowej nie mogą być wykorzystywane jako przewody uziemiające lub jako element instalacji odgromowej.

Jak sprawdzić opłacalność inwestycji w nowoczesną technologię grzewczą? ; Analizy przedprojektowe efektywności energetycznej?

 • Podłączenie większych mocy np. pomp wykonać poprzez przekaźniki stycznikowe umieszczone w rozdzielni elektrycznej (dobiera uprawniony elektryk).

Ogrzewanie podłogowe, to:

 • kabel sterujący 4×1,0 mm2 pomiędzy wszystkimi regulatorami temperatury w pomieszczeniach, a odpowiadającą im szafką ogrzewania podłogowego.
 • Zasilanie 230V do szafek ogrzewania. Połączenie modułów sterujących z każdej szafki ogrzewania podłogowego z pomieszczeniem kotłowni – kabel 3×1,0 mm2.
 • Obiegi pompowe ogrzewania z mieszaczami, które umożliwiają ustawienie niezależnej krzywej grzania, jak również sterowanie w autonomicznych reżimach czasowych. Od miejsca montażu mieszacza do sterownika – kabel 4x1,0 mm2.

Grzejniki wodne, to:

 • Zasilanie 230V w pobliżu grzejników drabinkowych. Będzie potrzebne gniazdko lub kabel dla zasilania grzałki elektrycznej gniazdkowej lub zintegrowanej z grzejnikiem (moc ok. 900W).

Kotłownia gazowa, to:

 • Czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią, najkorzystniej na na elewacji północnej (w razie braku takiej elewacji, również wschodnia, ale w miejscu stale zacienionym) – kabel 3×1,0 mm2, wprowadzony do pomieszczenia kotłowni (przy kotle).
 • Zasilanie 230V do kotła – podwójne gniazdo w pobliżu kotła.
 • Sterowanie elektromagnetycznym zaworem protekcji gazukabel 3×1,0 mm2 od kotłowni do zaworu protekcji gazu, który umieszczany jest w osobnej szafce na zewnątrz budynku.

Odzysk ciepła z agregatów wody lodowej – chillerów, prowadzony zarówno po stronie wodnej jak i powietrznej?

Pompa ciepła, to:

 • Zasilanie elektryczne dla pompy ciepłakabel 5×2,5 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń do wybranej lokalizacji pomieszczenia technicznego.
 • Kabel sterujący pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną – według wymagań producenta.

Wentylacja mechaniczna, rekuperacja, to:

 • Zasilanie 230V do rekuperatora, nagrzewnicy wstępnej/wtórnej oraz defrostera – 2 gniazda lub zasilanie 3- fazowe w zależności od typu i mocy urządzenia.
 • Sterowanie rekuperatorami – kabel FTP lub inny wg wymagań producenta, od wybranej lokalizacji (puszka podtynkowa średnica 60 mm) doprowadzony do rekuperatora.
 • Zasilanie 230V do przepustnic wentylacyjnych – 1 gniazdo.
 • Sterowanie przepustnicami wentylacyjnymi – kabel 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do przepustnicy.

Instalacja wentylacji basenu, to:

 • Regulator temperatury i higrometr znajdujący się w hali basenowej – osobne kable ekranowane 2×0,25 mm2 lub inne wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji na hali basenowej do pomieszczenia centrali wentylacyjnej – w pobliżu urządzenia.
 • Zasilanie 230V do centrali basenowej – 1 gniazdo (ok. 2kW) Zasilanie 230V – 400V do nagrzewnicy elektrycznej dla centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta.
 • Sterowanie od nagrzewnicy elektrycznej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta.
 • Sterowanie od pompy nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta.
 • Automatyka sterująca od siłownika nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta.
 • System sterujący centralą basenową – kabel FTP lub inny wg. wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do centrali wentylacyjnej.

Jak działają konsultacje inżynieryjne w wersji PRO lub FREE?

Klimatyzacja, to:

 • Zasilanie 230V lub 380V do jednostki zewnętrznej, niezależne do każdej jednostki.
 • Połączenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji, czyli pomiędzy urządzeniami – kabel 4×1,5 mm2 (drut) lub inny wg wymagań producenta.
 • Sterowanie klimatyzacją, to znaczy sterownik naścienny (najczęściej stosuje się jej przy jednostkach wewnętrznych sufitowych lub kanałowych. Wymagany jest kabel 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji na ścianie pomieszczenia, do odpowiedniej jednostki wewnętrznej.
 • Pilot na podczerwień (zwykle przy mniejszych urządzeniach) nie ma, oczywiście, żadnych wymagań odnośnie kabli. Bywa jednak potrzeba przekazania sygnału z pilota (IR) do urządzenia kasetonowego schowanego nad sufitem i wtedy stosuje się wyniesiony odbiornik sygnału, który jest dostarczany z gotowym kablem (z reguły wielożyłowym).

Instalacja solarna, to :

 • Zasilanie 230V do tablicy sterującej – solarnej.
 • Czujnik temperatury od tablicy sterującej do kolektorów słonecznych – kabel 3×1,0 mm2.

Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, to:

 • Sterowanie pompą cyrkulacji ciepłej wody – program czasowy, jest zazwyczaj realizowany przez automatykę urządzenia grzewczego lub budynku. Podłączenie pompy cyrkulacyjnej – kabel 3×1,0 mm2.

Instalacja wody ze studni, to:

 • Zasilanie 230V lub 380V do skrzynki przyłączeniowej pompy.
 • Sterowanie od włącznika ciśnieniowego do skrzynki przyłączeniowej 2×2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta.
 • Połączenie od skrzynki przyłączeniowej do pompy w studni – kabel 4×2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta.
 • Sondy do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem od studni do skrzynki przyłączeniowej w budynku kabel – 3×1,5 mm2.