Co to jest projekt wykonawczy?

PW – Projekt wykonawczy, stanowi uszczegółowienie założeń przyjętych w projekcie budowlanym. Nie podlega on odbiorowi urzędowemu w taki sam sposób jak projekt budowlany, dlatego od strony formalnej nie musi być w nim tylu załączników.

Dla wykonawcy instalacji, stanowi „mapę drogową”, tego jak ma on wykonać daną pracę, a ponadto na nim, powinny zostać narysowane i opisane wszelkie odstępstwa, które wynikną w trakcie prowadzenia prac.

Tak uzupełniony projekt wykonawczy, staje się projektem po-wykonawczym, którego każdy inwestor powinien żądać, przy zakończeniu prac, od swojego instalatora.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl