Co to jest projekt techniczny?

PT, a więc projekt techniczny jest składany w urzędzie wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, czyli już po zakończeniu inwestycji. Projekt ten stanowi podstawę do opracowania dokumentacji powykonawczej o ile inwestor nie posiada projektu wykonawczego.

Zatem projekt techniczny stanowi podstawę do odebrania budynku już po jego wykonaniu, jest on zatem częścią dokumentacji realizacji budowy (obok projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę).