Jak usuwać zużyte powietrze z budynku?

Powietrze którego pozbywamy się z budynku może zawierać zapachy np. gotowania z kuchni, albo z toalety. Dlatego chcemy się go skutecznie pozbyć, wprowadzając na jego miejsce powietrze świeże. Wyrzutnia powietrza ścienna lub dachowa, to element, który temu właśnie służy.

Możemy ją umieścić zarówno w ścianie zewnętrznej, przy zachowaniu prawidłowych odległości od drzwi i okien lub na połaci dachowej. To rozwiązanie dla ścian i dachów płaskich nie nastręcza większych problemów technicznych, gdyż używamy do tego celu gotowych elementów dachowych.

Praktycznym rozwiązaniem stosowanym przy wykonaniu wyrzutni powietrza wentylacyjnego przez dach spadzisty, jest wspólne wyprowadzenie przez dach większej ilości przewodów (wyrzutnia wentylacji, odpowietrzenie kanalizacji, system powietrzno-spalinowy z kotła gazowego itp.) w postaci wspólnego przejścia dachowego.

Dla dachów, które posiadać będzie znaczna część domów w Polsce, a więc spadzistych, z dachówką ceramiczną, można zastosować typowe elementy systemów wentylowania, które producenci dachówki mają w swojej ofercie. Elementy takie wyglądają jak specyficzne ‚grzybki’ na dachu. Należy jednak pamiętać, że przepływ przez nie jest niewielki, czyli dla średniej wydajności rekuperatora potrzebnych będzie co najmniej kilka sztuk.

Wróć do innych wpisów w FAQ