Co lepsze pompa ciepła czy kocioł gazowy?

Na często zadawane pytanie, pompa ciepła czy kocioł gazowy, nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ zależy ona od warunków z jakimi wiąże się konkretny przypadek. Można jednak pokusić się o odpowiedź przy pewnych założeniach brzegowych. Oto one:

Sprawność produkcji ciepła
 • Jeżeli na działce jest dostępny gaz przewodowy (ziemny), to opłacalnym będzie skorzystanie z kotła gazowego kondensacyjnego, ponieważ relacja ceny zakupu urządzeń do kosztu energii jest korzystniejsza. Oznacza to, że kocioł kondensacyjny jest tańszy w zakupie od równoważnego rozwiązania z pompą ciepła. Ponadto, różnica w cenie dostarczonego ciepła jest na tyle niewielka, że przy obecnych cenach (sierpień 2020 r.) należy zakładać jak wyżej.
 • Sprawność pompy ciepła zależy silnie od warunków w jakich pracuje. Im większa różnica temperatur pomiędzy miejscem, z którego ciepło pobiera, a do którego oddaje, tym mniejsza sprawność, czyli wyższy cena za pozyskanie ciepło. W takiej sytuacji spada również moc pompy, co oznacza, że wymaga ona wspomagania przez inne źródło ciepła np. grzałki elektryczne. Tego rodzaju ograniczenie dotyczy również kotłów gazowych, których sprawność także zależy od temperatury wody grzewczej, ale w nieporównanie mniejszym stopniu.
Żywotność urządzeń
 • Oczekiwana żywotność kotła będzie w większości przypadków krótsza niż pompy ciepła. Wynika to z faktu, że w kotle gazowym dochodzi do spalania paliwa, wytwarzania spalin oraz kondensatu. To opiera się o szereg reakcji chemicznych, do których dochodzi w komorze spalania, układzie spalinowym, odprowadzeniu kondensatu. Nie pozostaje to bez wpływu na żywotność urządzania. Producenci określają ją na około 15 lat, dla koła kondensacyjnego i 20 lat przy pompie ciepła.
 • Poprawnie działający układ z pompą ciepła będzie niemalże bezobsługowy, a kocioł gazowy wymaga opieki i okresowych przeglądów. Ponieważ pompa ciepła nie spala i nie przetwarza żadnego paliwa, to w jej wnętrzu nie odkładają się np. osady. W takiej sytuacji trzeba je okresowo czyścić. Dobrze działający kocioł kondensacyjny pozostawiony bez fachowego przeglądu na przykład przez 5 lat będzie nadawał się do gruntownego remontu. Może zdarzyć się również, że pójdzie wtedy prosto na złom, podczas gdy pompa ciepła będzie nadal w niezłej formie.
 • Pompa ciepła wykorzystuje energię elektryczną do „pompowania” ciepła do budynku, daje tym samym możliwość zużycia prądu wyprodukowanego przez fotowoltaikę, do celów ogrzewania. Kocioł gazowy nie ma takiej możliwości.
 • Pompa ciepła pracująca w trybie rewersyjnym, czyli dostarczając do budynku, na przykład w lecie, chłód zamiast ciepła. Oznacza to, że może ona, po odpowiednim przygotowaniu instalacji wewnętrznych do jego odbioru, uczestniczyć w chłodzeniu budynku. Kocioł gazowy nie daje takiej możliwości.
Możliwości urządzenia
 • Praca w nieoptymalnych warunkach, na przykład przy niskim odbiorze ciepła przez budynek, drastycznie skróci żywotność głównego elementu pompy ciepła jakim jest sprężarka. Dzieje się tak dlatego, że pompa zostanie zmuszona aby się wyłączyć, zanim osiągnie prawidłowe parametry pracy oraz ponownie załączyć po krótkiej przerwie. Konstrukcja kotła gazowego sprawa, że jest on mniej wrażliwy na krótkie cykle pracy.
 • Kocioł gazowy pracuje w pełnym spektrum swoich możliwości niezależnie od warunków. Tym samym może szybko dostarczyć dużą ilość ciepła, o bardzo wysokiej temperaturze na przykład przy intensywnym przygotowywaniu ciepłej wody użytkowej. Szczególnie odczuwalne jest to w sytuacji gdy użytkownicy korzystają z kąpieli jednocześnie lub jeden po drugim. Pompa ciepła dostarcza ciepło spokojniej i najkorzystniej przy niskich temperaturach wody grzewczej.

To co znajduje się powyżej to krótkie podsumowanie zalet i wad jakie posiadają pompa ciepła czy kocioł gazowy. Nie wyczerpuję ono w żadnym wypadku bogatego wachlarza możliwości konfiguracji źródeł ciepła dla budynków.


Kiedy pompa ciepła, fotowoltaika, a kiedy kocioł gazowy?

Kiedy najlepszym wyborem będzie pompa ciepła, fotowoltaika, a kiedy kocioł gazowy? Wyróżniamy trzy główne warianty przy wyborze urządzeń grzewczych. Oto one:

 • Kocioł kondensacyjny zaspokaja główną część potrzeb cieplnych budynku oraz ciepłą wodę dla mieszkańców. W razie połączenia z fotowoltaiką jej wielkość dobiera się w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających ze zużycia prądu (oświetlenie, urządzenia domowe). Ewentualny nadmiar można przekazać o ciepłej wody użytkowej poprzez grzałkę elektryczną. Zaletą tego rozwiązania jest niewysoka cena za źródło ciepła oraz instalację przy rozsądnych kosztach eksploatacji.
 • Pompa ciepła i fotowoltaika zaspokajająca główną część potrzeb cieplnych budynku oraz ciepłą wodę dla mieszkańców. W razie połączenia z fotowoltaiką jej wielkość dobiera się w celu zaspokojenia pełnych potrzeb energii zużywanej w budynku. Należy przyjąć fakt, że pompa „pompuje” ciepło z różną sprawnością zależną od warunków pracy. Cechą tego rozwiązania, jest to, że wielkość instalacji fotowoltaicznej dobiera się przy uwzględnieniu sprawności pompy ciepła. To oznacza, że jest ona mniejsza niż w przypadku korzystania z energii na wprost (jak w wariancie następnym). Jest jednocześnie znacznie większa niż dla kotła gazowego (wariant poprzedni).
 • Nastawienie na maksymalne pokrycie zapotrzebowania energii dla budynku z fotowoltaiki, z jednoczesnym zredukowaniem kosztu pozostałych instalacji. Zastąpienie wysokowydajnych, ale również kosztownych, źródeł ciepła jak pompa czy kocioł kondensacyjny przez proste grzałki. Wtedy są one zasilane w energię pozyskaną z dużej baterii fotowoltaiki. Taki wariant opiera się na niepewnych założeniach, że będzie dostępna wystarczająco duża powierzchnia pod fotowoltaikę oraz że w przyszłości będzie trwała możliwość korzystania z sieci elektroenergetycznej jako akumulatora energii.

Dlaczego pompa ciepła nie wytwarza energii?

Pompa ciepła nie wytwarza energii, bo ją „pompuję”, czyli przemieszcza. Zabiera ją, z miejsca gdzie temperatura jest niska, na przykład na zewnątrz budynku w czasie zimy i przekazuje tam, gdzie jest cieplej, czyli do pomieszczeń. Jej praca polega więc na przemieszczaniu ciepła wbrew naturalnemu porządkowi rzeczy. Do tego przepompowywania, przeciwko temperaturze, pompa wykorzystuje prąd elektryczny, głównie do napędzania wbudowanej sprężarki. Dlatego pompa ciepła nie wytwarza energii, a jest ona częścią obiegu termodynamicznego podobnego do tego, który znajduje się w domowej lodówce. Zawsze jednak obowiązuje zasada, że im chłodniej na zewnątrz a cieplej w środku, tym pompie trudniej dostarczyć tam ciepło. Oznacza to w efekcie, że spada jej sprawność, a rośnie koszt działania.


Ile energii zużywa dom jednorodzinny?

Ile energii będziemy potrzebowali w domu jednorodzinnym? Budowane obecnie (rok 2020) budynki jednorodzinne potrzebują od 65 do 110 kWh na 1m2 powierzchni na rok. Taką ilość energii zużyjemy na następujące cele:

 • Ogrzewanie i wentylację 55%,
 • Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 18%,
 • Prąd do oświetlenia i urządzeń 17%,
 • Gotowanie posiłków 7%,
 • Chłodzenie budynku 3%.

Powyższa proporcja ma oczywiście charakter przybliżony. Dla uzyskania lepszego obrazu przyjmijmy zatem wartość w pobliżu górnej granicy (100kWh/m2/rok), wtedy dom o powierzchni 150m2 zużyje rocznie 15000 kWh energii. Część energii, w postaci ciepła, zależenie od wybranego systemu grzewczego, może z pochodzić z różnych źródeł. Oświetlenie, gotowanie i chłodzenie z prądu elektrycznego – cena około 70 groszy za 1 kWh. Ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni gazowej – cena około 30 groszy za 1 kWh. Dla tego obiektu otrzymamy w przybliżeniu:

 • Prąd elektryczny 4000 kWh ; 2800 zł.
 • Gaz 11000 kWh ; 3300 zł.

Po zsumowaniu koszt energii dla takiego domu to około 6000 złotych rocznie. Należy przy tym jednocześnie nadmienić, że ten przykład nie wyczerpuje wachlarza możliwych kombinacji źródeł energii. Wręcz przeciwnie.


Co lepsze wentylacja czy klimatyzacja?

Pytanie : wentylacja czy klimatyzacja, nie posiada niestety prostej odpowiedzi. Zacznijmy od tego, jaka jest rola każdej z nich. Wentylacja dostarcza świeże powietrze i usuwa zużyte, zawierające zapachy oraz wilgoć. Rolą klimatyzacji jest natomiast zapewnienie nam odpowiedniego ‘klimatu’ w pomieszczeniu. Klimatyzacja będzie zatem ochładzać bądź podgrzewać powietrze w pomieszczeniu oraz będzie go również osuszać. Są to, jak widać dwa zupełnie różne procesy.

Wentylacja i klimatyzacja mają również odmienne schematy pracy. Wentylację wykorzystujemy przez cały rok, jednak ze względu na odzysk ciepła, jej główny sezon pracy przypadnie na miesiące chłodne. Klimatyzacja natomiast wykorzystujemy głównie w lecie. Wynika to z faktu, że prawie wszystkie budynku mają aktywne ogrzewanie, a tylko kilka procent ma klimatyzację. Tak się bowiem składa, że w polskim klimacie większość energii, którą zużywa budynek, jest związana z jego ogrzaniem, a nie chłodzeniem.

W naszej ocenie ważniejsza rolę dla komfortu w budynku spełnia wentylacja. Jest tak dlatego, że dostarcza świeże powietrze do pomieszczeń oraz filtruje je przez cały rok.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Rury ogrzewania podłogowego pod meblami w kuchni albo pod wanną itd?

Pomysłów jak rozmieszczać rury ogrzewania podłogowego jest sporo. Przed wykonaniem należy jednak pamiętać, że grupa ogrzewań powierzchniowych, do której należy ogrzewanie podłogowe, charakteryzuje się najniższą temperaturą zasilania instalacji. Oznacza to, że instalując w budynku grzejniki, będziemy zasilać je z kotłowni wodą o temperaturze około 70 stopni Celsjusza. W tym samym budynku i czasie ogrzewanie podłogowe ogrzeje budynek, korzystając z wody o temperaturze zaledwie 35 stopni Celsjusza, na zasilaniu. Dotyczy to oczywiście tęgich mrozów (-20 stopi Celsjusza na zewnątrz budynku).

Niższa sprawność kotła gazowego albo pompy ciepła

Ta cecha ogrzewań powierzchniowych jest ściśle powiązana ze sprawnością, jaką osiągają urządzenia grzewcze, takie jak kocioł kondensacyjny czy pompa ciepła. Fizyczna zasada działania tych urządzeń opiera się na zależności - im niższa temperatura wody zasilającej instalację, tym wyższa sprawność. Dzięki temu są również niższe rachunki za energię. Dlatego nie jest korzystnym ograniczanie powierzchni ogrzewania podłogowego. Do takiego właśnie zmniejszenia potencjalnej powierzchni grzewczego dochodzi, kiedy wydzielamy strefy nieogrzewane. Są nim takie obszary płyty jak na przykład pod łóżkiem, meblami kuchennymi czy wanną w łazience.

Zimne wyspy w ogrzewaniu

Omijanie rurami ogrzewania podłogowego, miejsc, w których planujemy ustawienie mebli, tworzy "zimne wyspy" w obszarze ogrzewanej płyty. Takie obszary, w których nie ułożyliśmy rury ogrzewania podłogowego, z punktu funkcjonowania dostarczenia ciepła, są całkowicie zbędne. Oprócz ograniczenia mocy ogrzewania, ze względu na nierówne rozgrzewanie się wylewki, doprowadzą do powstawania niekorzystnych naprężeń mechanicznych wewnątrz płyty. Jest to zjawisko związane z rozszerzalnością cieplną materiału, z którego wykonana jest płyta ogrzewania podłogowego.

Rozsądnym rozwiązaniem jest wykorzystanie maksymalnej powierzchni grzewczej posadzki. Należy jednak pozostawić wylewkę bez rur ogrzewania podłogowego w miejscach spodziewanego mocowania elementów, takich jak schody ażurowe, przykręcane prowadnice szaf, podstawy barierek, kominki itp.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Ogrzewanie podłogowe pod łóżkiem, tak jak i w całym budynku?

Ogrzewanie podłogowe pod łóżkiem lub w sypialni? Naszym zdaniem instalacje ogrzewania podłogowego najkorzystniej jest stosować we wszystkich pomieszczeniach budynku, z oczywistym wyłączeniem pomieszczeń nieogrzewanych. Inwestorów często nurtuje pytanie czy nie będzie dla nich lepiej, gdy wybiorą w sypialniach tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe, a w pozostałych pomieszczeniach podłogowe? Jest również druga wersja tego pytania, a mianowicie czy układać rury i ogrzewanie podłogowe pod łóżkiem? Zatem, co przemawia za tym, aby wszędzie stosować ogrzewanie podłogowe?

Sytuacja ta, jest nieco podobna do dylematu czy rury ogrzewania podłogowego układać pod meblami w kuchni, który omówiliśmy tutaj.

Dla sypialni, najczęściej podnoszonym argumentem bywa informacja o wpływie wody w rurach ogrzewania podłogowego na zdrowie śpiącej osoby. O ile nam wiadomo, żadne poważne badania nie stwierdziły negatywnego wpływu, o który przeciwnicy ogrzewania podłogowego zdają się go oskarżać. Co więcej, wraz z rozszerzaniem grupy użytkowników rośnie świadomość techniczna i argument ten staje się mniej powszechnie wykorzystywany.

Inną sprawą jest nieco inny sposób działania ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. To na co warto w tym kontekście zwrócić uwagę to różny czas reakcji ogrzewania. Jeżeli dłuższy czas reakcji uznać za wadę, to jest to w zasadzie jedyna poważna wada ogrzewania podłogowego. Przez czas reakcji rozumieć należy czas oczekiwania od załączenia systemu do osiągnięcia zadanej temperatury. Wada ta, a raczej cecha, przestała mieć tak duże znaczenie, kiedy ogrzewanie podłogowe wyposażymy w system elektronicznej kontroli temperatury.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Okap kuchenny z filtrem czy podłączenie do rekuperatora?

Okap kuchenny. Jego rolą jest eliminowanie z odprowadzanego nim powietrza zapachów oraz tłuszczu uwolnionego podczas gotowania. W budynku wyposażonym w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła to rekuperator odpowiada za dostarczanie i usuwanie jednakowych, czyli równych ilości powietrza. Oznacza to, że w przypadku pracy obu urządzeń, o ile budynek jest szczelny, będzie za mało powietrza nawiewanego.

Stosuje się co najmniej kilka sposobów współpracy wentylacji mechanicznej z okapem kuchennym. Na początek jednak trzeba wiedzieć i pamiętać, że ilości powietrza dostarczanego i usuwanego przez wentylację powinny być sobie równe. Wynika z to potrzeby odzysku ciepła w rekuperatorze.

Możliwości wentylacji z okapu.

Jeżeli okap kuchenny podłączymy bezpośrednio do komina, jego działanie wytworzy podciśnienie. W takiej sytuacji powietrze napływa do wnętrza przez nieszczelności z pominięciem odzysku ciepła. Co należy wtedy zrobić? Powinno się otworzyć np. okno, aby umożliwić swobodny napływ powietrza, w czasie używania okapu. Nie każdy będzie jednak o tym pamiętał.

Co jednak w sytuacji, jeżeli nie podłączymy okapu do komina. Można go wtedy wyposażyć we wkład filtracyjny z węglem aktywowanym. Taki okap zawraca przefiltrowane powietrze do pomieszczenia. Z punktu widzenia wentylacji oraz odzysku ciepła jest to dobre rozwiązanie, ponieważ odzyskujemy energię poprzez rekuperator.

Filtry możemy kupic jako akcesoria dla większości modeli okapów kuchennych. Ich wymiana nie jest skomplikowana, a filtr wystarczy na kilka miesięcy, zależnie od intensywności używania. Słabą stroną tego rozwiązania jest wydajność usuwania zapachów, która w naszej ocenie nie jest wystarczająca.

Podłączenie okapu do rekuperatora.

Rozwiązanie, które w naszej opinii sprawdza się najlepiej, jest podłączenie wywiewu z okapu kuchennego do specjalnego króćca w rekuperatorze. Takie urządzenie jest konstrukcyjnie przygotowane do usuwania zanieczyszczonego powietrza, z pominięciem wymiennika ciepła. Faktycznie nie będziemy z niego odzyskiwać energia, ale współpraca z rekuperatorem zapewnia wysoka skuteczność działania. Nie trzeba w tej sytuacji robić niczego poza uruchomieniem samego okapu.

Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość podłączenia ‘cichego’ okapu, a więc takiego, który nie ma wewnątrz wentylatora. Naciśnięcie przycisku na okapie wysyła sygnał do rekuperatora, który uruchamia program intensywnej wentylacji i to bez hałaśliwej pracy okapu.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jaka powinna być kolejność prac na budowie – harmonogram?

Prawidłowa kolejność prac na budowie. Policzono to już dawno temu, że czas potrzebny na zbudowanie czegoś, trzeba przyjąć zgodnie z regułą „dodaj 50 procent”. Powodem tak radykalnej obserwacji było zapewne to, że koordynacja różnych ekip wykonawczych na budowie nie jest łatwą sprawą. Dobry harmonogram i żelazna konsekwencja przy jego przestrzeganiu pomagają te opóźnienia ograniczyć.

Przede wszystkim warto zyskać rozeznanie co do kolejności wykonywania prac, na różnych etapach. Ponadto, będzie dobrze, jeżeli będziemy się posługiwali właściwym harmonogramem. To, co przedstawiliśmy poniżej, nie wyczerpie katalogu możliwych wariantów i rekombinacji porządku wykonywania. Nie przedstawimy również kompletnego zbioru prac możliwych do wykonania. Można przecież wykonać wylewki przed tynkami? Oczywiście. Tylko po co?

Harmonogram, czyli porządek

W naszym harmonogramie pokazaliśmy kolejność prac na budowie, która naszym zdaniem, w perspektywie całej budowy, daje Inwestorowi najwięcej korzyści i porządek w czasie realizacji. Harmonogram prac na budowie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych instalacji wewnętrznych:

 • Przygotowanie przejść technologicznych w ławach fundamentowych pod przyłącza wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, dolnego źródła pompy ciepła oraz gruntowego wymiennika ciepła,
 • Wykonanie ław fundamentowych,
 • Ułożenie poziomu kanalizacji sanitarnej,
 • Wykonanie chudego betonu. Należy przez to rozumieć warstwę betonu ułożoną pod posadzką na gruncie,
 • Budynek znajduje się w stanie surowym, zamkniętym. Okna i drzwi zostały już zamontowane,
 • Wykonanie pionów kanalizacyjnych wraz z odpowietrzeniami, osadzenie szafek rozdzielaczowych i tranzytów prowadzonych w ścianach. Przygotowanie przebić w ścianach i stropach dla wentylacji. Prace, w tym etapie, najlepiej prowadzić równolegle z elektrykami. Etap zakończony pierwszą próbą szczelności instalacji
 • Tynkowanie,
 • Rozprowadzenie instalacji w posadzce, montaż podejść pod przybory sanitarne. Na tym etapie prowadzi się również koordynację  z elektrykami, które dotyczą na przykład ułożenia przewodów do regulatorów temperatury w pomieszczeniach,
 • Wykonanie warstwy izolacji na stropie i ogrzewania podłogowego. Etap zakończony główną próbą szczelności instalacji
 • Wylewki,
 • Zamontowanie kanałów wentylacji mechanicznej,
 • Zamknięcie sufitów podwieszanych, ścian gipsowo-kartonowych, malowanie i układanie glazury,
 • Montaż źródła ciepła (kocioł gazowy, pompa ciepła), rekuperatora, klimatyzatorów, wyposażenia łazienek, regulatorów temperatury,
 • Rozruch źródła ciepła dla wygrzania posadzek z ogrzewaniem podłogowym, przed ułożeniem ceramiki lub paneli,
 • Uruchomienie pozostałych urządzeń i instalacji, szkolenie użytkownika z obsługi urządzeń.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Co powinien wiedzieć elektryk o wykonywanych instalacjach sanitarnych?

Współpracującego, na budowie, elektryka prosimy o wykonanie okablowania dla: (przewód elektryczny - linka, zapas przewodu do skrócenia min. 2 m)

Ogrzewanie i źródło ciepła

 • Ogrzewanie grzejnikowe Zasilanie 230V w pobliżu grzejników drabinkowych – gniazdko lub kabel dla zasilania grzałki elektrycznej gniazdkowej lub zintegrowanej z grzejnikiem (moc max. 900W).
 • Ogrzewanie powierzchniowe Kabel sterujący 4 x 1,0 mm2 pomiędzy wszystkimi regulatorami temperatury R1, R2... a odpowiadającą im szafką ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2... Zasilanie 230V do szafek ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2... Połączenie modułów sterujących z każdej szafki ogrzewania powierzchniowego SZ1, SZ2... z pomieszczeniem kotłowni - kabel 3x1,0 mm2.
 • Kotłownia, węzeł cieplny Czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią na północnej ścianie budynku - kabel 3x1,0 mm2 do pomieszczenia kotłowni (przy kotle). Zasilanie 230V do kotła - podwójne gniazdo w pobliżu kotła. Sterowanie elektromagnetycznym zaworem protekcji gazu - kabel 3x1,0 mm2 od kotłowni do zaworu protekcji gazu. Regulator temperatury dla kotła - kabel 3x1,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do kotłowni. Zasilanie 230V dla pompy cyrkulacyjnej CWU - podwójne gniazdo w pobliżu podgrzewacza. Zasilanie elektryczne dla pompy ciepła - kabel 5x2,5 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń do wybranej lokalizacji pomieszczenia technicznego.

Wentylacja i klimatyzacja

 • Wentylacja mechaniczna, rekuperacja Zasilanie 230V do rekuperatora, nagrzewnicy wstępnej/wtórnej oraz defrostera - 2 gniazda lub zasilanie 3- fazowe w zależności od typu i mocy urządzenia. Sterowanie rekuperatorami - kabel UTP lub inny wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji (puszka podtynkowa średnica 60 mm) do rekuperatora. GWC/defroster, czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią na północnej ścianie budynku - kabel 3x1,0 mm2 do pomieszczenia gdzie będzie zainstalowany GWC/defroster. Włącznik intensywnej wentylacji - kabel sterujący 3x1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do rekuperatora. Zasilanie 230V do przepustnic wentylacyjnych - 1 gniazdo. Sterowanie przepustnicami wentylacyjnymi - kabel 3x1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do przepustnicy.
 • Instalacja wentylacji basenu Sterowanie - regulator temperatury i higrometr pomieszczeniowy - osobne kable ekranowane 2x0,25 mm2 lub inne wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji na hali basenowej do centrali wentylacyjnej. Zasilanie 230V do centrali basenowej - 1 gniazdo (ok. 2kW) Zasilanie 230V - 400V do nagrzewnicy elektrycznej dla centrali basenowej - kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od nagrzewnicy elektrycznej do centrali basenowej - kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od pompy nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej - kabel wg wymagań producenta. Automatyka sterująca od siłownika nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej - kabel wg wymagań producenta. System sterujący centralą basenową - kabel UTP lub inny wg. wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do centrali wentylacyjnej.
 • Klimatyzacja Zasilanie 230V lub 380V do klimatyzacji, niezależnie do każdej jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej wg. wymagań producenta urządzeń. Połączenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji - kabel 4x1,5 mm2 (drut) lub inny wg wymagań producenta urządzeń. Sterowanie klimatyzacją - kabel 3x1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do każdej jednostki wewnętrznej wg wymagań producenta urządzeń.

Instalacja sanitarna

 • Instalacja solarna Zasilanie 230V do tablicy sterującej - solarnej. Czujnik temperatury od tablicy sterującej do kolektorów słonecznych - kabel 3x1,0 mm2.
 • Instalacja wody ze studni Zasilanie 230V lub 380V do skrzynki przyłączeniowej. Sterowanie od włącznika ciśnieniowego do skrzynki przyłączeniowej 2x2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Połączenie od skrzynki przyłączeniowej do pompy w studni - kabel 4x2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Sondy do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem od studni do skrzynki przyłączeniowej w budynku kabel - 3x1,5 mm2

Wróć do innych wpisów w FAQ