To, co znajduje się poniżej, to baza wiedzy i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – FAQ. Dotyka ona tematów związanych z instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacją, w budynkach. Pogrupowaliśmy ją według konkretnych zagadnień – instalacji i jako taką można ją przeglądać. Nowsze oraz aktualizowane wpisy umieszczamy wyżej na liście – w obrębie danej grupy.

Do wyszukiwania treści na stronie można posłużyć się wbudowaną w przeglądarkę wyszukiwarką (Ctrl+F). Najlepiej używać jej przy rozwiniętych podpunktach. Aby schować wszystkie, należy kliknąć „Zwiń wszystkie” – przycisk znajduje się nad każdym blokiem wpisów. Analogicznie, kliknięcie „Rozwiń wszystkie” otworzy pełną listę FAQ, co ułatwi wyszukiwanie, w całej zawartości.

Ambicją tego miejsca jest zebranie odpowiedzi, na najczęściej zadawane pytania, pozbawione zbędnych dywagacji. Nie znaczy to wcale, że wiedza tu zawarta ma powierzchowny charakter. Została ona zebrana i jest przekazywana w myśl zasady „samo gęste”, czyli najważniejsze najpierw.

Nasz FAQ jest żywą bazą wiedzy, dlatego staramy się o nią dbać. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, sugestie czy uwagi co do zawartości, to będziemy wdzięczni za taką informację. Pod każdym wpisem znalazł się adres mailowy, do kontaktu bezpośrednio z autorem. Jesteśmy również dostępni i zachęcamy do pisania poprzez nasz ogólny adres w zakładce Kontakt.

Pompy ciepła:

Na często zadawane pytanie, pompa ciepła czy kocioł gazowy, nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ zależy ona od konkretnych warunków i możliwości, jakie stwarza konkretny przypadek. Można jednak pokusić się o odpowiedź przy pewnych założeniach brzegowych. Oto one:

Sprawność produkcji ciepła
 • Jeżeli na działce jest dostępny gaz przewodowy (ziemny), to ekonomicznie opłacalnym będzie skorzystanie z kotła gazowego kondensacyjnego, ponieważ relacja ceny urządzeń do kosztu energii jest korzystniejsza. Oznacza to, że kocioł kondensacyjny jest tańszy w zakupie od równoważnego rozwiązania z pompą ciepła (przeciętnie cena całkowita zakupu rozwiązania z pompą ciepła będzie około trzykrotnie wyższa od kotłowni gazowej). Ponadto, różnica w cenie dostarczonego ciepła jest na tyle niewielka, że przy obecnych cenach (sierpień 2020 r.), że należy zakładać jak wyżej.
 • Sprawność pompy ciepła zależy silnie od warunków, w jakich pracuje. Im większa różnica temperatur pomiędzy miejscem, z którego ciepło pobiera, a do którego oddaje, tym mniejsza sprawność, czyli wyższy cena za pozyskanie ciepło. W takiej sytuacji spada również moc pompy, co oznacza, że wymaga ona wspomagania przez inne źródło ciepła np. grzałki elektryczne. Tego rodzaju ograniczenie dotyczy również kotłów gazowych, których sprawność także zależy od temperatury wody grzewczej, ale w nieporównanie mniejszym stopniu.
Żywotność urządzeń
 • Oczekiwana żywotność kotła jest w większości przypadków krótsza niż pompy ciepła. Wynika to z faktu, że w kotle gazowym dochodzi do spalania paliwa, wytwarzania spalin oraz kondensatu. To opiera się o szereg zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych, do których dochodzi w komorze spalania, układzie spalinowym, odprowadzeniu kondensatu. Nie pozostaje to bez wpływu na żywotność urządzania. Producenci określają ją na około 15 lat, dla koła kondensacyjnego i 20 lat przy pompie ciepła.
 • Poprawnie działający układ z pompą ciepła będzie niemalże bezobsługowy, a kocioł gazowy wymaga opieki i okresowych przeglądów. Wynika to z faktu, że pompa ciepła nie spala i nie przetwarza żadnego paliwa, dlatego w jej wnętrzu nie odkładają się np. osady — produkty przemian chemicznych. W kotle trzeba je okresowo czyścić. Dobrze działający kocioł kondensacyjny pozostawiony bez fachowego przeglądu na przykład przez 5 lat będzie w zasadzie nadawał się już do gruntownego remontu. Pompa ciepła po takim zaniedbaniu może nadal pracować i będzie prawdopodobnie w niezłej formie.
 • Pompa ciepła wykorzystuje energię elektryczną do „pompowania” ciepła do budynku, daje tym samym możliwość zużycia prądu wyprodukowanego przez fotowoltaikę, do celów ogrzewania. Kocioł gazowy nie ma takiej możliwości.
 • Pompa ciepła pracując w trybie rewersyjnym (chłodzi, zamiast grzać), może dostarczyć do budynku, na przykład w lecie, chłód zamiast ciepła. Oznacza to, że jest ona w stanie, po odpowiednim przygotowaniu instalacji wewnętrznych do jego odbioru (np. przez chłodzenie powierzchniowe), uczestniczyć w chłodzeniu budynku. Kocioł gazowy nie daje takiej możliwości.
Możliwości urządzenia
 • Praca w nieoptymalnych warunkach, na przykład przy niskim odbiorze ciepła przez budynek, drastycznie skróci żywotność głównego elementu pompy ciepła, jakim jest sprężarka. Dzieje się tak dlatego, że pompa jest zmuszana do wyłączenia, zanim osiągnie prawidłowe parametry pracy oraz ponownie załączana po krótkiej przerwie (tzw. taktowanie). Prowadzi to do przegrzewania głowicy sprężarki, a w konsekwencji przedwczesnego jej zużycia. Konstrukcja kotła gazowego sprawa, że jest on mniej wrażliwy na uszkodzenia spowodowane przez krótkie cykle pracy.
 • Kocioł gazowy jest gotowy do pracy w pełnym spektrum swoich możliwości niezależnie od warunków. To znaczy, że może szybko dostarczyć dużą ilość ciepła, podgrzewając wodę jednocześnie do wysokiej temperatury, na przykład przy intensywnym przygotowywaniu ciepłej wody użytkowej. Szczególnie odczuwalne jest to w sytuacji gdy użytkownicy korzystają z kąpieli jednocześnie lub jeden po drugim. Pompa ciepła dostarcza ciepło spokojniej i najsprawniej przy niskich temperaturach wody grzewczej.

To, co znajduje się powyżej to krótkie podsumowanie zalet i wad, jakie posiadają pompa ciepła czy kocioł gazowy. Nie wyczerpuję ono w żadnym wypadku bogatego wachlarza możliwości konfiguracji źródeł ciepła dla budynków.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt.autor@instalpol.com.pl

Kiedy najlepszym wyborem dla budynku będzie pompa ciepła, fotowoltaika, a kiedy kocioł gazowy? Zasadniczo można mówić obecnie o trzech głównych wariantach przy wyborze urządzeń grzewczych. Oto one:

 • Kocioł kondensacyjny zaspokaja główną część potrzeb cieplnych budynku oraz ciepłą wodę dla mieszkańców. W połączeniu z fotowoltaiką jej wielkość dobiera się w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających ze zużycia prądu (oświetlenie, urządzenia domowe). Ewentualny nadmiar można przekazać do ciepłej wody użytkowej poprzez grzałkę elektryczną. Zaletą tego rozwiązania jest niewysoka cena za źródło ciepła oraz pozostałą część instalacji przy rozsądnych kosztach eksploatacji.
 • Pompa ciepła z fotowoltaiką zaspokajająca główną część potrzeb cieplnych budynku oraz ciepłą wodę dla mieszkańców. W razie połączenia z fotowoltaiką jej wielkość dobiera się w celu zaspokojenia pełnych potrzeb energii zużywanej w budynku. Należy przyjąć fakt, że pompa „pompuje” ciepło z różną sprawnością zależną od warunków pracy. Cechą tego rozwiązania, jest to, że wielkość instalacji fotowoltaicznej dobiera się przy uwzględnieniu sprawności pompy ciepła. Oznacza to, że jest ona mniejsza niż w przypadku korzystania z energii na wprost (jak w wariancie kolejnym), a jednocześnie znacznie większa niż dla kotła gazowego (wariant poprzedni).
 • Nastawienie się na maksymalne pokrycie zapotrzebowania energii dla budynku z fotowoltaiki, z jednoczesnym zredukowaniem kosztu pozostałych instalacji. Zastąpienie wysokowydajnych, ale również kosztownych, źródeł ciepła jak pompa czy kocioł kondensacyjny przez proste grzałki. Wtedy są one zasilane w energię pozyskaną z dużej baterii fotowoltaiki. Ten wariant opiera się na niepewnych założeniach. Podstawowe z nich, że jest wystarczająco duża powierzchnia pod fotowoltaikę oraz że w przyszłości będzie możliwość korzystania z sieci elektroenergetycznej jako akumulatora energii.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Pompa ciepła nie wytwarza energii, bo ją „pompuję”, czyli przemieszcza. Zabiera ją, z miejsca gdzie temperatura jest niska, na przykład na zewnątrz budynku w czasie zimy i przekazuje tam, gdzie jest cieplej, czyli do pomieszczeń. Jej praca polega więc na przemieszczaniu ciepła wbrew naturalnemu porządkowi rzeczy. Do tego przepompowywania, przeciwko temperaturze, pompa wykorzystuje prąd elektryczny, głównie do napędzania wbudowanej sprężarki. Dlatego pompa ciepła nie wytwarza energii, a jest ona częścią obiegu termodynamicznego podobnego do tego, który znajduje się w domowej lodówce. Zawsze jednak obowiązuje zasada, że im chłodniej na zewnątrz a cieplej w środku, tym pompie trudniej dostarczyć tam ciepło. Oznacza to w efekcie, że spada jej sprawność, a rośnie koszt działania.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Load More

Chłodzenie sufitowe:

Chłodzenie sufitowe odprowadzi nadmiar energii (ciepło jawne) z budynku, jednak nie osuszy powietrza (ciepło utajone). Dla zapewnienia pełnego komfortu w każdych warunkach łączymy chłodzenie sufitowe z jednoczesnym osuszaniem powietrza.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Działanie chłodzenia sufitowego polega na odebraniu nadmiaru ciepła z pomieszczenia, bez wymuszenia intensywnego ruchu powietrza. Dzieje się to poprzez spokojny odbiór ciepła na dużej powierzchni np. całego sufitu, w pomieszczeniu.

W porównaniu z chłodzeniem powierzchniowym, wada klimatyzatorów montowanych w pomieszczeniach jest oczywista. Chodzi o negatywny sposób w jaki użytkownicy oceniają ruch powietrza, wymuszony przez urządzenia zamontowane na ścianach lub suficie. Dzieje się tak, ponieważ dostarczenie dużej ilości chłodu w jednym miejscu wymaga pracy wentylatora, który wymusi obieg powietrza. Taki sposób działanie wiele osób odczuwać będzie jako nieprzyjemny.

Z tego powodu odczucie komfortu w lecie w klimatyzowanych pomieszczeniach, jest najwyższe, jeżeli zostały one wyposażone w systemy powierzchniowe na przykład, chłodzenie sufitowe.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Load More

Ogrzewanie:

Ile energii będzie potrzebował dom mieszkalny, a dalej z jakiej wysokości rachunkami trzeba się liczyć? Budowane obecnie (rok 2020) budynki jednorodzinne potrzebują od 65 do 110 kWh na 1m2 powierzchni na rok (tabela poniżej). Taką ilość energii zużyjemy na następujące cele:

Energia w budynkach jednorodzinnych
Ile energii zużywamy w budynkach jednorodzinnych, budowanych dzisiaj i dawniej?
 • Ogrzewanie i wentylację 55%,
 • Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 18%,
 • Prąd do oświetlenia i urządzeń 17%,
 • Gotowanie posiłków 7%,
 • Chłodzenie budynku 3%.

Powyższa proporcja ma oczywiście charakter przybliżony, a wartości typowe dla różnego okresu budowy możemy odczytać w załączonej tabeli. Aby odnieść się do konkretnego przykładu, w naszych obliczeniach, założyliśmy wartość w pobliżu górnej granicy (100kWh/m2/rok dla obiektu wzniesionego około 2020 roku). Tym, co od razu da się wywnioskować, to że dom o powierzchni 150m2 zużyje rocznie około 15000 kWh energii.

Interesującym nas pytaniem będzie, jak ta energia rozłoży się pomiędzy nośniki takie jak prąd elektryczny czy gaz? Wiemy także, że część energii, w postaci ciepła do ogrzewania, zależenie od wybranego systemu grzewczego, może z pochodzić z różnych źródeł. Co więcej, ceny za energię zależą od warunków lokalnych jakie oferuję ich dostawca – taryfa, opłaty stałe itp. Zatem, oświetlenie, gotowanie i chłodzenie będzie z prądu elektrycznego – cena około 65-70 groszy za 1 kWh. Ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni gazowej – cena około 20-25 groszy za 1 kWh. Dla tego obiektu należy się liczyć z rachunkami rocznymi, w przybliżeniu:

 • Prąd elektryczny 4000 kWh ; 2700 zł.
 • Gaz 11000 kWh ; 2475 zł.

Po zsumowaniu koszt energii dla takiego domu to około 5200 złotych rocznie. Należy przy tym nadmienić, że ten przykład nie wyczerpał wachlarza możliwych kombinacji źródeł energii. Wręcz przeciwnie.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Pomysłów jak rozmieszczać rury ogrzewania podłogowego jest sporo. Przed wykonaniem należy jednak pamiętać, że grupa ogrzewań powierzchniowych, do której należy ogrzewanie podłogowe, charakteryzuje się najniższą temperaturą zasilania instalacji. Oznacza to, że instalując w budynku grzejniki, będziemy zasilać je z kotłowni wodą o temperaturze około 70 stopni Celsjusza. W tym samym budynku i czasie ogrzewanie podłogowe ogrzeje budynek, korzystając z wody o temperaturze zaledwie 35 stopni Celsjusza, na zasilaniu. Dotyczy to oczywiście tęgich mrozów (-20 stopi Celsjusza na zewnątrz budynku).

Niższa sprawność kotła gazowego albo pompy ciepła

Ta cecha ogrzewań powierzchniowych jest ściśle powiązana ze sprawnością, jaką osiągają urządzenia grzewcze, takie jak kocioł kondensacyjny czy pompa ciepła. Fizyczna zasada działania tych urządzeń opiera się na zależności – im niższa temperatura wody zasilającej instalację, tym wyższa sprawność. Dzięki temu są również niższe rachunki za energię. Dlatego nie jest korzystnym ograniczanie powierzchni ogrzewania podłogowego. Do takiego właśnie zmniejszenia potencjalnej powierzchni grzewczego dochodzi, kiedy wydzielamy strefy nieogrzewane. Są nim takie obszary płyty jak na przykład pod łóżkiem, meblami kuchennymi czy wanną w łazience.

Zimne wyspy w ogrzewaniu

Omijanie rurami ogrzewania podłogowego, miejsc, w których planujemy ustawienie mebli, tworzy „zimne wyspy” w obszarze ogrzewanej płyty. Takie obszary, w których nie ułożyliśmy rury ogrzewania podłogowego, z punktu funkcjonowania dostarczenia ciepła, są całkowicie zbędne. Oprócz ograniczenia mocy ogrzewania, ze względu na nierówne rozgrzewanie się wylewki, doprowadzą do powstawania niekorzystnych naprężeń mechanicznych wewnątrz płyty. Jest to zjawisko związane z rozszerzalnością cieplną materiału, z którego wykonana jest płyta ogrzewania podłogowego.

Rozsądnym rozwiązaniem jest wykorzystanie maksymalnej powierzchni grzewczej posadzki. Należy jednak pozostawić wylewkę bez rur ogrzewania podłogowego w miejscach spodziewanego mocowania elementów, takich jak schody ażurowe, przykręcane prowadnice szaf, podstawy barierek, kominki itp.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Ogrzewanie podłogowe pod łóżkiem lub w sypialni? Naszym zdaniem instalacje ogrzewania podłogowego najkorzystniej jest stosować we wszystkich pomieszczeniach budynku, z oczywistym wyłączeniem pomieszczeń nieogrzewanych. Inwestorów często nurtuje pytanie czy nie będzie dla nich lepiej, gdy wybiorą w sypialniach tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe, a w pozostałych pomieszczeniach podłogowe? Jest również druga wersja tego pytania, a mianowicie czy układać rury i ogrzewanie podłogowe pod łóżkiem? Zatem, co przemawia za tym, aby wszędzie stosować ogrzewanie podłogowe?

Sytuacja ta, jest nieco podobna do dylematu czy rury ogrzewania podłogowego układać pod meblami w kuchni, który omówiliśmy tutaj.

Dla sypialni, najczęściej podnoszonym argumentem bywa informacja o wpływie wody w rurach ogrzewania podłogowego na zdrowie śpiącej osoby. O ile nam wiadomo, żadne poważne badania nie stwierdziły negatywnego wpływu, o który przeciwnicy ogrzewania podłogowego zdają się go oskarżać. Co więcej, wraz z rozszerzaniem grupy użytkowników rośnie świadomość techniczna i argument ten staje się mniej powszechnie wykorzystywany.

Inną sprawą jest nieco inny sposób działania ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. To na co warto w tym kontekście zwrócić uwagę to różny czas reakcji ogrzewania. Jeżeli dłuższy czas reakcji uznać za wadę, to jest to w zasadzie jedyna poważna wada ogrzewania podłogowego. Przez czas reakcji rozumieć należy czas oczekiwania od załączenia systemu do osiągnięcia zadanej temperatury. Wada ta, a raczej cecha, przestała mieć tak duże znaczenie, kiedy ogrzewanie podłogowe wyposażymy w system elektronicznej kontroli temperatury.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Im grubsza warstwa styropianu pod posadzką, tym ważniejsze jakiej będzie on twardości. Decydując się na izolacje, pod wylewką, o grubości 15cm i więcej trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. Konsekwencją zastosowania zbyt miękkiego styropianu, w grubej warstwie, może być pękanie wykonanej posadzki. Stosować należy tylko sprawdzony styropian. W takich przypadkach korzystamy z produktu firmy Austrotherm o oznaczeniu EPS 035.

Można oczywiście kupić jeszcze twardsze odmiany styropianu albo super twardy styrodur. Jenak ułożenie go równo na posadzce, wymaga zawsze docinania, co w przypadku wysokiej twardości jest bardzo pracochłonne.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Zastosowanie, w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, systemu elektronicznego sterowania pozwala na precyzyjne dopasowanie temperatury do bieżących oczekiwań.

W skład systemu wejdą:

 • regulatory temperatury, termostaty montowane w pomieszczeniach,
 • sterowniki montowane w szafkach razem z rozdzielaczami do ogrzewania,
 • siłowniki ograniczające ogrzewanie w danym pomieszczeniu,

Działanie systemu, racjonalizuje wykorzystanie energii cieplnej, w myśl zasady, że skoro nie trzeba grzać, bo została już osiągnięta właściwa temperatura, to nie ma również potrzeby pompowania wody w ten fragment podłogi. Zapobiega to oczywistemu marnowaniu ciepła, traconego przy przegrzewaniu pomieszczeń, ale również marnowaniu energii elektrycznej przez pompę.

Zaletą takiego systemu jest to, że po osiągnięciu, we wszystkich pomieszczeniach, zadanej temperatury, system grzewczy przejdzie automatycznie w stan oczekiwania, wyłączając wszystkie urządzenia. Uśpienie takie będzie trwało do ponownego pojawienia się potrzeby grzania w którymkolwiek z pomieszczeń.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

W typowych projektach architektonicznych pozioma izolacja podłogi na gruncie bywa o grubości 10 cm (twardego styropianu lub styroduru), a na stropie między kondygnacyjnym 5 cm. Z punktu widzenia izolacyjności cieplnej i wykonania instalacji, zwiększenie grubości do minimum 15 cm na gruncie i 10 cm na stropie między kondygnacyjnym, jest korzystne.

Większa grubość izolacji to przede wszystkim lepsza izolacyjność cieplna, względem gruntu pod budynkiem lub pomieszczeń nieogrzewanych. Daje jednak również możliwość unikania kolizji, układanych w tej warstwie instalacji (wodnych, ogrzewania, centralnego odkurzacza, wentylacji itp.)

Innym ważnym argumentem, za zwiększeniem grubości poziomych izolacji termicznych, jest możliwość 'skorygowania', na etapie wykonawczym, nierówności jakie powstały przy wcześniejszych pracach np. wylewanie chudego betonu czy stropu.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Możliwość dogrzania budynku, bądź pomieszczenia, przy pomocy ogrzewania podłogowego zależy od kilku czynników. Należą do nich zapotrzebowanie na ciepło, jakie należy dostarczyć do pomieszczenia przy bieżącej temperaturze zewnętrznej i wewnętrznej, wielkość powierzchni ogrzewania jaką mamy do dyspozycji oraz średnia temperatura na powierzchni posadzki.

Aby ogrzewanie podłogowe działało komfortowo można założyć, na przykładzie pomieszczeń mieszkalnych albo biur, że temperatura powierzchni nie powinna, w żadnym momencie sezonu grzewczego, przekroczyć 29C. Zastosowanie na posadzce okładziny drewnianej, w miejsce ceramiki, ograniczy jeszcze dopuszczalną temperaturę do około 26C. Co zatem stanie się, gdy na etapie wykonywania, zamieni się wykończenie posadzki z zaprojektowanej ceramiki na drewno?

W takiej sytuacji trzeba liczyć się z co najmniej dwojakimi konsekwencjami. Po pierwsze, ze względu na wyższy opór cieplny drewna w stosunku do ceramiki, będą występowały niedogrzania tego pomieszczenia w okresie niskich temperatur. Po drugie, zamieniona okładzina na ogrzewaniu podłogowym, przy zachowanych pozostałych parametrach, takich jak rozstaw rur czy temperatura czynnika grzewczego, będzie rozgrzewana ponad miarę co, doprowadzić może do jej przedwczesnego zużycia i uszkodzenia.

Prawidłowym rozwiązaniem jest przemyślany projekt i stosowanie się do jego wskazówek.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Load More

Ogólnobudowlane:

Prawidłowa kolejność prac na budowie. Policzono to już dawno temu, że czas potrzebny na zbudowanie czegoś, trzeba przyjąć zgodnie z regułą „dodaj 50 procent”. Powodem tak radykalnej obserwacji było zapewne to, że koordynacja różnych ekip wykonawczych na budowie nie jest łatwą sprawą. Dobry harmonogram i żelazna konsekwencja przy jego przestrzeganiu pomagają te opóźnienia ograniczyć.

Przede wszystkim warto zyskać rozeznanie co do kolejności wykonywania prac, na różnych etapach. Ponadto, będzie dobrze, jeżeli będziemy się posługiwali właściwym harmonogramem. To, co przedstawiliśmy poniżej, nie wyczerpie katalogu możliwych wariantów i rekombinacji porządku wykonywania. Nie przedstawimy również kompletnego zbioru prac możliwych do wykonania. Można przecież wykonać wylewki przed tynkami? Oczywiście. Tylko po co?

Harmonogram, czyli porządek

W naszym harmonogramie pokazaliśmy kolejność prac na budowie, która naszym zdaniem, w perspektywie całej budowy, daje Inwestorowi najwięcej korzyści i porządek w czasie realizacji. Harmonogram prac na budowie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych instalacji wewnętrznych:

 • Przygotowanie przejść technologicznych w ławach fundamentowych pod przyłącza wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, dolnego źródła pompy ciepła oraz gruntowego wymiennika ciepła,
 • Wykonanie ław fundamentowych,
 • Ułożenie poziomu kanalizacji sanitarnej,
 • Wykonanie chudego betonu. Należy przez to rozumieć warstwę betonu ułożoną pod posadzką na gruncie,
 • Budynek znajduje się w stanie surowym, zamkniętym. Okna i drzwi zostały już zamontowane,
 • Wykonanie pionów kanalizacyjnych wraz z odpowietrzeniami, osadzenie szafek rozdzielaczowych i tranzytów prowadzonych w ścianach. Przygotowanie przebić w ścianach i stropach dla wentylacji. Prace, w tym etapie, najlepiej prowadzić równolegle z elektrykami. Etap zakończony pierwszą próbą szczelności instalacji
 • Tynkowanie,
 • Rozprowadzenie instalacji w posadzce, montaż podejść pod przybory sanitarne. Na tym etapie prowadzi się również koordynację  z elektrykami, które dotyczą na przykład ułożenia przewodów do regulatorów temperatury w pomieszczeniach,
 • Wykonanie warstwy izolacji na stropie i ogrzewania podłogowego. Etap zakończony główną próbą szczelności instalacji
 • Wylewki,
 • Zamontowanie kanałów wentylacji mechanicznej,
 • Zamknięcie sufitów podwieszanych, ścian gipsowo-kartonowych, malowanie i układanie glazury,
 • Montaż źródła ciepła (kocioł gazowy, pompa ciepła), rekuperatora, klimatyzatorów, wyposażenia łazienek, regulatorów temperatury,
 • Rozruch źródła ciepła dla wygrzania posadzek z ogrzewaniem podłogowym, przed ułożeniem ceramiki lub paneli,
 • Uruchomienie pozostałych urządzeń i instalacji, szkolenie użytkownika z obsługi urządzeń.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Współpracującego na nami na etapie budowy elektryka prosimy o doprowadzenie następującego okablowania z pozostawionym zapasem na wpięcie do urządzenia:

Ogrzewanie i źródło ciepła

 • Ogrzewanie podłogowe, to kabel sterujący 4×1,0 mm2 pomiędzy wszystkimi regulatorami temperatury w pomieszczeniach, a odpowiadającą im szafką ogrzewania podłogowego. Zasilanie 230V do szafek ogrzewania. Połączenie modułów sterujących z każdej szafki ogrzewania podłogowego z pomieszczeniem kotłowni – kabel 3×1,0 mm2.
 • Grzejniki wodne, to już w prawdzie rzadkość w nowych domach, jeżeli jednak będą np. w łazience, to zasilanie 230V w pobliżu grzejników drabinkowych. Będzie potrzebne gniazdko lub kabel dla zasilania grzałki elektrycznej gniazdkowej lub zintegrowanej z grzejnikiem (moc ok. 900W).
 • Kotłownia gazowa, to czujnik temperatury na zewnętrznej ścianie budynku, nie niżej niż 1,5m nad ziemią, na północnej ścianie budynku – kabel 3×1,0 mm2, wprowadzony do pomieszczenia kotłowni (przy kotle). Zasilanie 230V do kotła – podwójne gniazdo w pobliżu kotła. Sterowanie elektromagnetycznym zaworem protekcji gazu – kabel 3×1,0 mm2 od kotłowni do zaworu protekcji gazu, który umieszcza się w osobnej szafce na zewnątrz budynku.
 • Pompa ciepła, to zasilanie elektryczne dla pompy ciepła – kabel 5×2,5 mm2 lub inny wg wymagań producenta urządzeń do wybranej lokalizacji pomieszczenia technicznego. Kabel sterujący pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną – według wymagań producenta.

Wentylacja i klimatyzacja

 • Wentylacja mechaniczna, rekuperacja, to zasilanie 230V do rekuperatora, nagrzewnicy wstępnej/wtórnej oraz defrostera – 2 gniazda lub zasilanie 3- fazowe w zależności od typu i mocy urządzenia. Sterowanie rekuperatorami – kabel FTP lub inny wg wymagań producenta, od wybranej lokalizacji (puszka podtynkowa średnica 60 mm) doprowadzony do rekuperatora. Zasilanie 230V do przepustnic wentylacyjnych – 1 gniazdo. Sterowanie przepustnicami wentylacyjnymi – kabel 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji do przepustnicy.
 • Instalacja wentylacji basenu, to sterowanie – regulator temperatury i higrometr znajdujący się w hali basenowej – osobne kable ekranowane 2×0,25 mm2 lub inne wg wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji na hali basenowej do pomieszczenia centrali wentylacyjnej – w pobliżu urządzenia. Zasilanie 230V do centrali basenowej – 1 gniazdo (ok. 2kW) Zasilanie 230V – 400V do nagrzewnicy elektrycznej dla centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od nagrzewnicy elektrycznej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Sterowanie od pompy nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. Automatyka sterująca od siłownika nagrzewnicy wodnej do centrali basenowej – kabel wg wymagań producenta. System sterujący centralą basenową – kabel FTP lub inny wg. wymagań producenta urządzeń od wybranej lokalizacji do centrali wentylacyjnej.
 • Klimatyzacja, to zawsze zasilanie 230V lub 380V do jednostki zewnętrznej, niezależne do każdej jednostki. Połączenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji, czyli pomiędzy urządzeniami – kabel 4×1,5 mm2 (drut) lub inny wg wymagań producenta. Sterowanie klimatyzacją, to znaczy sterownik naścienny (najczęściej stosuje się jej przy jednostkach wewnętrznych sufitowych lub kanałowych. Wymagany jest kabel 3×1,0 mm2 od wybranej lokalizacji na ścianie pomieszczenia, do odpowiedniej jednostki wewnętrznej.

Instalacja sanitarna

 • Instalacja solarna Zasilanie 230V do tablicy sterującej – solarnej. Czujnik temperatury od tablicy sterującej do kolektorów słonecznych – kabel 3×1,0 mm2.
 • Instalacja wody ze studni Zasilanie 230V lub 380V do skrzynki przyłączeniowej. Sterowanie od włącznika ciśnieniowego do skrzynki przyłączeniowej 2×2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Połączenie od skrzynki przyłączeniowej do pompy w studni – kabel 4×2,0 mm2 lub inny wg wymagań producenta. Sondy do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem od studni do skrzynki przyłączeniowej w budynku kabel – 3×1,5 mm2.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Load More

Projekty:

PB – Projekt budowlany instalacji, to najpowszechniej spotykana forma dokumentacji projektowej. Jest on składany, wraz z innymi branżami oraz wymaganymi załącznikami do urzędu, w celu uzyskania pozwolenia na budowę domu czy innego obiektu.

Kompletność tego opracowania, jeżeli chodzi o część techniczną, jest bardzo ograniczona. Zawiera on tylko niezbędne, dla urzędu, podpisy i załączniki, jednak technicznie jest dosyć ogólny.

Sygnalizuje on w jakie instalacje będzie wyposażony budynek, bez wchodzenia w techniczne detale. Dla projektu budowlanego nie wykonuje się szczegółowych zestawień materiałów ani kosztorysów.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

PW – Projekt wykonawczy, stanowi uszczegółowienie założeń przyjętych w projekcie budowlanym. Nie podlega on odbiorowi urzędowemu w taki sam sposób jak projekt budowlany, dlatego od strony formalnej nie musi być w nim tylu załączników.

Dla wykonawcy instalacji, stanowi „mapę drogową”, tego jak ma on wykonać daną pracę, a ponadto na nim, powinny zostać narysowane i opisane wszelkie odstępstwa, które wynikną w trakcie prowadzenia prac.

Tak uzupełniony projekt wykonawczy, staje się projektem po-wykonawczym, którego każdy inwestor powinien żądać, przy zakończeniu prac, od swojego instalatora.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Load More

Wentylacja:

Pytanie : wentylacja czy klimatyzacja, nie posiada niestety prostej odpowiedzi. Zacznijmy od tego, jaka jest rola każdej z nich. Wentylacja dostarcza świeże powietrze i usuwa zużyte, zawierające zapachy oraz wilgoć. Rolą klimatyzacji jest natomiast zapewnienie nam odpowiedniego ‘klimatu’ w pomieszczeniu. Klimatyzacja będzie zatem ochładzać bądź podgrzewać powietrze w pomieszczeniu oraz będzie go również osuszać. Są to, jak widać dwa zupełnie różne procesy.

Wentylacja i klimatyzacja mają również odmienne schematy pracy. Wentylację wykorzystujemy przez cały rok, jednak ze względu na odzysk ciepła, jej główny sezon pracy przypadnie na miesiące chłodne. Klimatyzacja natomiast wykorzystujemy głównie w lecie. Wynika to z faktu, że prawie wszystkie budynku mają aktywne ogrzewanie, a tylko kilka procent ma klimatyzację. Tak się bowiem składa, że w polskim klimacie większość energii, którą zużywa budynek, jest związana z jego ogrzaniem, a nie chłodzeniem.

W naszej ocenie ważniejsza rolę dla komfortu w budynku spełnia wentylacja. Jest tak dlatego, że dostarcza świeże powietrze do pomieszczeń oraz filtruje je przez cały rok.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Okap kuchenny. Jego rolą jest eliminowanie z odprowadzanego nim powietrza zapachów oraz tłuszczu uwolnionego podczas gotowania. W budynku wyposażonym w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła to rekuperator odpowiada za dostarczanie i usuwanie jednakowych, czyli równych ilości powietrza. Oznacza to, że w przypadku pracy obu urządzeń, o ile budynek jest szczelny, będzie za mało powietrza nawiewanego.

Stosuje się co najmniej kilka sposobów współpracy wentylacji mechanicznej z okapem kuchennym. Na początek jednak trzeba wiedzieć i pamiętać, że ilości powietrza dostarczanego i usuwanego przez wentylację powinny być sobie równe. Wynika z to potrzeby odzysku ciepła w rekuperatorze.

Możliwości wentylacji z okapu.

Jeżeli okap kuchenny podłączymy bezpośrednio do komina, jego działanie wytworzy podciśnienie. W takiej sytuacji powietrze napływa do wnętrza przez nieszczelności z pominięciem odzysku ciepła. Co należy wtedy zrobić? Powinno się otworzyć np. okno, aby umożliwić swobodny napływ powietrza, w czasie używania okapu. Nie każdy będzie jednak o tym pamiętał.

Co jednak w sytuacji, jeżeli nie podłączymy okapu do komina. Można go wtedy wyposażyć we wkład filtracyjny z węglem aktywowanym. Taki okap zawraca przefiltrowane powietrze do pomieszczenia. Z punktu widzenia wentylacji oraz odzysku ciepła jest to dobre rozwiązanie, ponieważ odzyskujemy energię poprzez rekuperator.

Filtry możemy kupic jako akcesoria dla większości modeli okapów kuchennych. Ich wymiana nie jest skomplikowana, a filtr wystarczy na kilka miesięcy, zależnie od intensywności używania. Słabą stroną tego rozwiązania jest wydajność usuwania zapachów, która w naszej ocenie nie jest wystarczająca.

Podłączenie okapu do rekuperatora.

Rozwiązanie, które w naszej opinii sprawdza się najlepiej, jest podłączenie wywiewu z okapu kuchennego do specjalnego króćca w rekuperatorze. Takie urządzenie jest konstrukcyjnie przygotowane do usuwania zanieczyszczonego powietrza, z pominięciem wymiennika ciepła. Faktycznie nie będziemy z niego odzyskiwać energia, ale współpraca z rekuperatorem zapewnia wysoka skuteczność działania. Nie trzeba w tej sytuacji robić niczego poza uruchomieniem samego okapu.

Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość podłączenia ‘cichego’ okapu, a więc takiego, który nie ma wewnątrz wentylatora. Naciśnięcie przycisku na okapie wysyła sygnał do rekuperatora, który uruchamia program intensywnej wentylacji i to bez hałaśliwej pracy okapu.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Zabrudzenia wokół anemostatów, to problem, który jest objawem nieprawidłowego działania. Anemostat nawiewny, umieszczamy zwykle na suficie, a jego zadanie polega na dostarczaniu świeżego powietrza do pomieszczenia. Jeżeli wokół anemostatu pojawiają się zabrudzenia – ciemniejsza obwódka, to znak, że nie było ono wystarczająco czyste.

Najczęstszą przyczyną takiego zjawiska będą zabrudzone filtry w urządzeniu wentylacyjnym (rekuperatorze albo centrali). Powietrze przedostało się wtedy przez nie albo obok nich i wydostaje przez anemostaty, tworząc ślady na białym suficie.

Rozwiązaniem tego problem jest częstsza kontrola i wymiana filtrów. Filtr działa poprawnie, gdy powietrze przechodzi przez włókninę filtracyjną, a nie omija go, na przykład bokiem. Możemy również rozważyć zmianę kategorii samych filtrów. Zamiast powszechnie stosowanych w urządzeniach wentylacyjnych, filtrów G4 zastosować wkłady o lepszej dokładności filtracji, na przykład F7. W takim jednak przypadku musimy liczyć się, ze zwiększonym oporem oraz krótszym czasem ponownego zabrudzenia filtra – kolmatacji.

Stożki filtracyjne przed anemostatami.

Innym rozwiązaniem w kwestii zabrudzenia wokół anemostatów, szczególnie polecanym wtedy, kiedy zależy nam na bardzo dokładnym filtrowaniu powietrza, mogą być indywidualne stożki filtracyjne. Montuje się je bezpośrednio przed anemostatem nawiewnym. To rozwiązanie znajdujące się ofercie producentów systemów wentylacyjnych, z pozoru najprostsze, ma jednak wadę. Po ich zastosowaniu trzeba o nich pamiętać, kontrolować i okresowo wymieniać większą liczbę takich filtrów, w różnych miejscach na obiekcie.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Powietrze, które usuwamy z budynku, może zawierać niechciane zapachy np. gotowania, albo z toalet. Dlatego zależy nam, aby się go skutecznie pozbyć. Celem jest wymiana powietrza, wprowadzenie świeżego i wyprowadzenie zużytego powietrza. Wyrzutnia powietrza ścienna lub dachowa, to element, który temu ostatniemu właśnie służy.

Możemy ją umieścić zarówno w ścianie zewnętrznej, przy zachowaniu minimalnych odległości od drzwi i okien lub na połaci dachowej. To rozwiązanie dla ścian i dachów płaskich nie nastręcza większych problemów technicznych, gdyż używamy do tego celu gotowych elementów ściennych i dachowych.

Praktycznym rozwiązaniem stosowanym przy wykonaniu wyrzutni powietrza wentylacyjnego przez dach spadzisty, jest wspólne wyprowadzenie większej ilości przewodów (wyrzutnia z wentylacji, odpowietrzenie kanalizacji, system powietrzno-spalinowy z kotła gazowego itp.) w postaci wspólnego przejścia dachowego.

Należy jednak ostrożnie podchodzić do rozwiązania, które bywa stosowane w przypadku dachów spadzistych, z dachówką ceramiczną. Bywa, że wykorzystuje się tutaj jako wyrzutnie dla wentylacji typowe elementy systemów dachowych. Są to rozwiązania, które producenci dachówek mają w swojej ofercie. Elementy takie wyglądają jak specyficzne 'grzybki' na dachu. Należy jednak pamiętać, że przepływ powietrza przez nie jest niewielki. Oznacza to, że nawet dla rekuperatora o małej wydajności, dla powietrze, które usuwamy potrzebnych będzie co najmniej kilka sztuk.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Suche powietrze, którą odczuć można zimą w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną, wynika z efektywnego dopływu świeżego powietrza z zewnątrz, do wnętrza do budynku. Powietrze na zewnątrz, silnie przemrożone, jest niemalże pozbawione wilgoci. Dlatego wprowadzanie go do pomieszczeń obniży wilgotność względną tego powietrza, które już się tam znajduje.

Źródłem wilgoci dla powietrza w pomieszczeniach jesteśmy my, ludzie. Dzieje się tak, ponieważ każdy z nas oddaje do niego, głównie oddychając, około 80 gramów wody na godzinę. Innymi źródłami wilgoci są również otaczające nas przedmioty takie jak rośliny, schnące ręczniki albo niedawno umyta podłoga.

Praktycznymi sposobami radzenia sobie, z niską wilgotnością powietrza w okresie silnych mrozów, jest zredukowanie wydajności wentylacji, do niezbędnego minimum. Pomaga wtedy również zwiększenie ilości wilgotnych przedmiotów w pomieszczeniu. Nie zaszkodzi kiedy będziemy mieli w nim również więcej kwiatów. W skrajnym przypadku można również pomyśleć o zaopatrzeniu się w mechaniczny nawilżacz powietrza.

Najlepszym jednak rozwiązaniem na suche powietrze w pomieszczeniach jest zastosowanie rekuperatora z wymiennikiem, którego konstrukcja umożliwia odzyskiwanie wilgoci. Jest nim na przykład wymiennik obrotowy – rotor. Działanie tego wymiennika, oprócz odzysku ciepła, co naturalne dla rekuperatorów, pozwala również odzyskiwać część usuwanej z pomieszczeń wilgoci. W efekcie jego pracy można liczyć na wzrost poziomu wilgotności względnej do około 10%, w porównaniu do rekuperatorów pozbawionych tej funkcji.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Dostęp do przepustnic nad sufitem podwieszanym. Do niektórych elementów wentylacji powinien pozostać dostęp nawet po zamknięciu sufitów np. płytami G-K. Do tej grupy należą:

 • przepustnice (-elementy regulujące przepływ powietrza do części instalacji),
 • filtry (-konieczność okresowej wymiany),
 • rewizje na przewodach (-dostęp do czyszczenia kanałów),
 • nagrzewnice lub chłodnice (-zmieniają temperaturę powietrza w kanale).

Najczęściej, zamykanie sufitów podwieszanych wykonuje profesjonalna ekipa. Wtedy sytuacja będzie prosta, ponieważ nie zamkną oni istotnych elementów bez pozostawienia np. dostęp do przepustnic. Dzieje się tak, ponieważ taka ekipa wie, do czego one służą. Jeżeli jednak jest inaczej, wtedy budowlańca, który wykonuje sufity, trzeba poinformować i dopilnować. Ogólnie: nie można zamknąć istotnych elementów nad sufitem podwieszanym, bez pozostawienia do nich odpowiednich rewizyjne.

Wróć do innych wpisów w FAQ


Jeżeli masz pytanie, albo sugestię i chcesz skontaktować się z Autorem tego wpisu, to możesz to zrobić, poprzez wysłanie wiadomości na adres : kontakt.autor@instalpol.com.pl

Load More